צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

פרסומים בעיתונות וברשת

פסק דין תקדימי - ירושת נחלה במושב
זכויות בר רשות במשק אינן חלק מעזבונו של חבר אגודה שנפטר ולכן כאשר בעל זכויות בנחלה מותיר אחריו בת זוג הוא לא יוכל לצוות בצוואה מה יעשה בעזבונו.קרא עוד >>
המדריך לפיצול נחלה
הפרדת מגרש למגורים משטח נחלה, מאפשרת לבעלים להוריש זכויות לכל הילדים ולא רק לצאצא אחד. מה היתרונות ומה העלויות הכרוכות בהליך הפיצול?קרא עוד >>
בית המשפט העליון ביטל מינוי בן ממשיך שמונה על ידי אפוטרופוס
פסק דין בו זכה משרדנו בבית המשפט העליון, הצלחנו לבטל מינוי בן ממשיך שנעשה לפני שנים רבות למרות שאושר על ידי הסוכנות ורשות מקרקעי ישראל.קרא עוד >>
ירושת נחלה במושב איך יוצאי מזה בשלום?
איך מורישים את הנחלה מבלי לקפח הילדים? מה ניתן לעשות על מנת להבטיח את העברת הזכויות בנחלה מבלי להביא לפירוק המשפחה?קרא עוד >>
מדריך: איך למנות בן ממשיך בנחלה?
מה הן הדרכים למינוי בן ממשיך? ומה ההשלכות של מינוי בן ממשיך על הזכויות בנחלה?
לקריאת השלם למינוי בן ממשיך.קרא עוד >>
בן ממשיך או צוואה?
מה כוחו של מינוי בן ממשיך כאשר מנגד קיימת צוואה? מה יגבור על מה הוראות הצוואה או מסמכי המינוי?קרא עוד >>
גירושין במושבים
כיצד משפיע הליך גירושין על בני זוג שבנות את ביתם על נחלת ההורים ואיך מבצעים את הליך הפרדת הממון ביניהם?קרא עוד >>
שימושים חורגים בקרקע חקלאית מה הסיכונים?
הסבתם את המחסן הישן שנמצא בנחלה למשרד? בניתם ברפת בית מגורים מבלי שקיבלתם לכך היתר לשימוש חורג? אתם חשופים לתביעות ולתשלום קנסות על תקופת השימוש!קרא עוד >>
מינוי בן ממשיך במשק חקלאי
במאמר זה אציג את היבטיו העיקריים של הנושא: מיהו בן ממשיך וכיצד הוא ממונה? האם ניתן לבטל מינוי של בן ממשיך ומהי החשיבות שבפנייה לקבלת ייעוץ משפטי בסוגייה זוקרא עוד >>
רכישת נחלה במושב - כך תעשו זאת נכון!
לא הרבה מודעים לכך שהמורכבות ברכישת נחלה, מצריכה התקשרות עם מספר רב של גורמים. אם החלטתם לממש את החלום ולעבור למושב - כך תעשו זאת נכון.קרא עוד >>
"משפט שלמה" במושב: על חלוקת נחלה בין אחים
האם הוראות צוואה גוברות על הוראות הסכם המשבצת בנחלות? או שיש לקיים את רצון המת ולהיצמד למה שכתב בצוואתו למרות שהדבר סותר את הסכם המשבצת?קרא עוד >>
ביטול עסקת מתנה במשק חקלאי - מי צריך להוכיח?
מה הם הטיעונים שיכולים לשכנע את בית המשפט שיש לבטל את עסקת המתנה ולהחזיר את הזכויות בנחלה להורים.קרא עוד >>
הסכנה בהעברת נחלה במתנה!
בשל נטל המס הכבד המוטל בעסקאות למכירת משקים חקלאיים, אחת הדרכים כדי להימנע מתשלום המס הינה העברה ללא תמורה של הנחלה בין בני המשפחה.קרא עוד >>
עסקת ברוטו או נטו בנחלה?
כיצד משפיעה עסקת מכר נחלה לפי "שווי נטו" על הצדדים לעסקה ומה הסיכונים שלוקחים על עצמם הרוכשים?קרא עוד >>
איך למכור נחלה במושב וגם להרויח?
המיסים הרבים הכרוכים במכירת זכויות בנחלה עשויים להרתיע בעלי נחלות מלבצע פעולת מכירה כאשר חלק נכבד מהתמורה אמורה להיות מועברת לרשויות המס ולרשות מקרקעי ישראל. המיסוי הגבוה אינו גזרה משמיים וניתן להפחיתו בצורה משמעותית.קרא עוד >>
אושר הסכם חכירה לדורות לבעלי נחלות במושבים
עיגון זכויות בעלי הנחלות בשטח הנחלה הובטחה כבר לפני שנים רבות בהחלטות שונות של רשות מקרקעי ישראל אך לא מומשו. ההחלטה החדשה מכירה בכך שיש לתת לבעלי נחלות הסכמי חכירה ישירים.קרא עוד >>
מי פה החקלאי ? הבן המאומץ נגד צוואת אמו
זכויות מי גוברות? הזכות לכבד את רצון המת כפי שביטא זאת בצוואתו? או אולי החובה להעביר זכויות לפי הסכם המשבצת הקובע שהמשק יעבור רק לבן המסוגל ויכול לקיים את המשק כמשק חקלאי?קרא עוד >>
סכסוך ממשיך
"סכסוך ממשיך" - כתבה שפורסמה במוסף The Marker נדל"ן עם התייחסות לחוקים האנכרוניסטים שעדיין קיימים ברשות מקרקעי ישראל.קרא עוד >>
העונש על שימוש חורג במושב - מאסר
בתי המשפט הפסיקו להתנהג בסלחנות כלפי בעלי נחלות המבצעים שימושים חורגים בשטח הנחלה ללא קבלת ההיתרים המתאימים. העונשים המוטלים על מפרי החוק הם כספיים ויכולים להביא גם למאסר של בעל הנחלה.קרא עוד >>
הבן הממשיך פיצה את אחיו ב- 9,000 ש"ח בלבד
בן ממשיך שנאלץ לנהל הליכים משפטיים מיותרים ע"י אחיו למרות שמונה כבן ממשיך והציל את המשק זכה בתביעה ופיצה את אחיו בסכום פעוט של 9,000 ש"ח.קרא עוד >>
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד