צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

איך להסדיר שימוש חורג

חשיבות הסדרת השימושים החורגים בנחלה

 

כל ההחלטות אשר נתנו בשנים האחרונות הקשורות למתן זכויות לבעלי נחלות, החל מרישום הזכויות בספרי המקרקעין ועד להצטרפות להחלטות החדשות המאפשרות הפרדת מגרש משטח הנחלה, כל ההחלטות מחייבות כתנאי סף - הסדרת כל השימושים הקיימים בנחלה.

 

בעוד שבעבר ניתן היה להגיש בקשות לשימושים חדשים או להגיש תוכניות חדשות לאישור המינהל גם מבלי להסתכן הרי שכיום על כל תוכנית שמוגשת או כל הליך משפטי שיש בו שינוי זכויות נשלח צוות פיקוח של המינהל הבודק את  כלל השימושים שנעשים בנחלה ואת התאמת המבנים לתוכניות הרישוי.

 

מה הן דרכי ההסדרה?

 

תנאי מקדים לבחינת האפשרות להסדיר את השימושים הינו מיקומם של השימושים בנחלה. כאשר המבנים הקיימים במשק מצויים בתוך חלקת המגורים, קרי בתוך 2.5 דונם, האפשרות להסדרת השימוש גבוהה ובדרך כלל כרוך הדבר בשינוי ייעוד של שטח השימוש ותשלום קנסות על השימוש בעבר.

 

אפשרות א' - שינוי תב"ע נקודתית וחתימה על הסכם לתקופה של 49 שנה.

אפשרות ב' - קבלת היתר לשימוש חורג לתקופה קצובה.

 

מה היא תקופת הקנס?

 

 

כיום יש בידי המינהל לתבוע בעלי נחלה על שימושים חורגים שבוצעו בנחלה גם לגבי תקופה ארוכה מ - 7 שנים ולא חלה תקופת התיישנות על עבירות אלו.

יחד עם זאת כאשר מנהלים עם המינהל מו"מ להסדרת השימושים ניתן להגיע להסכמות על תשלום קנס לתקופות קצרות יותר.

עבור לתוכן העמוד