צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

הסכם חכירה לדורות

רכישת זכויות בחלקת המגורים

 

הוראות רשות מקרקעי ישראל אשר פורסמו בעבר בהחלטה מס' 1591 וכיום הן מפורסמות כקובץ החלטות מאוחד, מאפשרות לחוכר אשר יבחר להצטרף להסדר להנות ממספר הטבות אשר יעגנו את זכויותיו בחלקת המגורים, יאפשרו לו לרשום את זכויותיו בטאבו ולקבל הסכם חכירה ישיר מול רמ"י.

למעשה ההסדר החדש מאפשר לכל בעל נחלה בישראל לרכוש את הזכויות בחלקת המגורים של הנחלה ולקבלת הסכם חכירה ישיר בין המתיישב לבין רשות מקרקעי ישראל ולכך שבחלקת המגורים שלו לא יחולו עוד ההוראות הקיימות בהסכמים מול רמ"י בנוגע להשבת קרקע בעת שינוי ייעוד.

 

התנאים להצטרפות:

 

תשלום עבור כל השימושים הקיימים בנחלה והסדרת כל השימושים החורגים.

קיומה של תוכנית לצורכי רישום לכל הנחלות במושב.

מעבר להליך הפרוצדוראלי שבהליך ההצטרפות, תחול חובת תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%  מערך הקרקע של חלקת המגורים.

 

 

מה מרוויחים מהליך ההצטרפות? 

 

חלקה א' של הנחלה תוחכר ע"י רשות מקרקעי ישראל בהסכם חכירה אישי למתיישב ל- 4 תקופות מתחדשות של 49 שנה כל תקופה כך שבסך הכל יהיה ההסכם לתקופה של 196 שנה.

 

במסגרת החתימה על ההסכם תוחכר חלקה א' של הנחלה לצורך מגורי החוכר ושימוש חקלאי בעוד חלקות ב' ו-ג' יוחכרו לשימוש חקלאי בלבד.

 

לאחר החתימה על הסכם החכירה, תבוטל הדרישה לרצף בין דורי כך שניתן יהיה לבנות בשטח המגורים של חלקה א' 3 יחידות מגורים, בהם יוכלו להתגורר החוכר וקרובו (דור ההמשך ודור שלישי ללא כל הגבלה).

 

יתאפשר מימוש היקף בניה בסיסי של 375 מ"ר במספר יחידות דיור ובגודל כפי שיקבע בתוכנית.

 

במידה והחלטות רמ"י יתירו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית, יוכל החוכר להגיש בקשה לביצוע שימוש חורג על פי ההיתרים וההחלטות החדשות של רמ"י.

 

החוכר יוכל להגיש בקשה לפיצול מגרש מגורים משטח הנחלה. 

עבור לתוכן העמוד