צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

הסכם חכירה מהוון

הסכם חכירה מהוון

 

חלק מההחלטות החדשות של רשות מקרקעי ישראל מאפשרות לבעלי זכויות בנחלה להוון את זכויותיהם בנחלה ולקבל הסכם חכירה ישיר ל- 49 שנה מתחדש ל -3 תקופות נוספות של 49 שנה.

 

למעשה, הסכם חכירה מהוון מחזק את הזכויות הקנייניות של בעל הנחלה כלפי רשות מקרקעי ישראל ללא צורך "בתיווך" של האגודה כפי שהיה נהוג בעבר בהסכמי המשבצת ומגדיר בצורה ברורה מה הן זכויות בעל הנחלה, מה מותר לו לעשות ומה אסור? אלו סוגי שימושים מותרים בנחלה? כיצד יוכל להוריש את זכויותיו וכיצד יוכל להעבירן במתנה או למוכרן?

 

כיום, בעת רכישת זכויות בנחלה מתבצע באופן אוטומטי ע"י רשות מקרקעי ישראל היוון של הזכויות בנחלה לאחר תשלום דמי הרכישה ע"י המוכר והרוכש מקבל הסכם חכירה מהוון.

תשלום דמי הרכישה לרמ"י משמש כתשלום עבור היוון ורכישת מלוא הזכויות בנחלה.

 

היתרונות בקבלת הסכם חכירה מהוון

  • קיומו של הסכם חכירה מהוון מאפשר לבצע הפרדת מגרש מנחלה ללא צורך בתשלום לרמ"י על פיצול המגרש.
  • קיומו של ההסכם מייתר את הצורך בתשלום דמי היתר על בניה נוספת בנחלה.
  • אפשרות לבצע טרנזקציה בזכויות ביתר קלות מבלי להיזקק להסכמות של צד שלישי.
  • רישום זכויות בטאבו.

 

 

עבור לתוכן העמוד