צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

סכסוכים במושבים

צורת ניהול חיים משותפים תחת אגודה שיתופית, יוצרת לא אחת התנגשויות בין הצדדים המעורבים. פעמים ההתנגשות הינה בין החברים בינם לבין עצמם ופעמים בין החבר לבין רשויות האגודה עצמה.

 

סכסוכים אלו יכולים להיות בגין חובות כספיים שבין החבר לאגודה או תביעה לביטול החלטות שתקבלו ע"י האגודה ומשפיעות על החבר ועד לסכסוכים בין חברי האגודה על שימוש בחלקות ומיקום גבולות הנחלה.

 

מה הוא אם כן המקום המיועד לבירורן של יריבויות וסכסוכים מעין אלו?

 

סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות מגדיר כיצד תיושבנה בוררויות בסכסוכים בקרב חברי האגודה השיתופית.

אגודות רבות קובעות בתקנון האגודה סעיף "יישוב סכסוכים" ובו הוראות באשר ליישוב סכסוכים הקשורים לעסקי האגודה.

 

סעיף 52 (2) לפקודה קובע כיצד ייושבו סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה:

  • סכסוכים בין חברים או מי שהיו חברים או מי שהיו חברים ומתו.
  • בין חבר האגודה או מי שהיה חבר אגודה ובין האגודה.
  • בין אגודה לכל אגודה רשומה אחרת.

בוררות שמתקיימת בפני רשם האגודות השיתופיות הינה בוררות ייחודית:

  • בוררות שנקבע כי היא חלה מתוקף סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות, חוק הבוררות אינו חל עליה כי אם  תקנות האגודות השיתופיות.
  • כאשר רשם האגודות דן בסכסוך הוא טריבונל עצמאי הנתון לפיקוחו של בג"ץ.
  • תביעה שנקבע שתתברר בפני רשם האגודות או בורר מכח סעיף 52 (2), אין לבתי המשפט סמכות לדון בה.
  • פסק בוררות שהיתן ע"י הרשם  מקביל במעמדו לפסק דין שניתן ע"י בימ"ש מחוזי.

לכן, חשוב לבדוק מבעוד מועד מה היא הערכאה המתאימה להגשת התביעה או לבירור הסכסוך.

עבור לתוכן העמוד