צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

סכסוכי גבולות

סכסוכי גבולות במושב היו מאז ומעולם אולם לא רבים עמדו על זכויותיהם ובקשו למקם בצורה ברורה את קו הגבול בין המשקים וזאת בשל העובדה שמעטים יצרו הפרדה פיזית בין החלקות אשהיו גדולות ולא חייבו הצבת גבול פיזי ממשי בין השכנים.

 

משך שנים רבות לא בוצע סימון הגבולות ובעלי המשקים הסתמכו על קיומן של דרכי עפר ששימשו דרכי מעבר לחלקות החקלאיות או סימון קו המים אשר עבר בין החלקות. ואולם בשנים האחרונות קבלתן של החלטות רשות מקרקעי ישראל המעניקות זכויות בחלקת המגורים לבעלי הנחלה, זכויות שניתן יהיה לרושמן בספרי המקרקעין, עודדה אגודת רבות להתחיל בהליכי מיפוי ומדידה מסודרים לצורך רישום חלקות המגורים ועריכת תצ"ר שיאושרו ע"י רשויות התכנון.

 

פרסומן של תוכניות מדידה חדשות וניסיון להגיע לתוכנית מוסכמת אשר תאפשר לעשות סדר בתוך המושב, הצריכה לא אחת לתקן טעויות היסטוריות ולבצע חלוקה שווויונית בין החברים אשר לא אחת בנו ועשו שימוש בשטחים שנמצאו בחלקותיהם של שכניהם.

 

מחלוקות על מיקומי הגבולות הביאו חברים להיגרר לדיונים משפטיים על מנת להכריע מה גובר על מה? האם תוכניות מדידה הסטוריות גוברות על שימושים שנעשו בפועל ע"י החברים? או שהסכמות וחזקה בפועל הן שיכריעו היכן עובר הגבול?

פעמים רבות קיים שוני בין מה שנראה ומוצג כגבולות הנחלה לבין תרשימי המדידות עפ"י מפות המושב, דבר שמביא לתביעות והדיינויות משפטיות בין שני בעלי הנחלות לקביעת מיקומו של קו הגבול.

בחלק מהמושבים אין מפת מדידה מסודרות המגדירות בצורה ברורה היכן וגם כאשר ישנן מפות כאלו, פעמים רבות התושבים עצמם הגיעו להסכמות ביניהם והתעלמו ממפות המדידה.אחת התופעות הנפוצות היתה דרך משותפת בין הנחלות אשר היתה אמורה לשמש את שני בעלי הנחלות אולם מוקמה בשטחה של נחלה אחת.

 

רכישת משקים חקלאיים ע"י חברים חדשים באגודה גרמה לכך שהרוכשים ערכו בדיקה מקיפה על מנת לדעת מה הנכס שרכשו והיכן הם גבולות שטח הנחלה לצורכי הקמת גדר הפרדה ולצורכי מיקום המבנים על הנחלה ובמהלך בדיקה זו הוברר להם שהגבולות הפיזיים אינם תואמים את הגבולות עפ"י תוכניות המדידה.

 

לכן חשוב מאוד ברכישת משק לקבל את הנתונים המקדימים על גודל הנחלה והחלקות מהאגודה ובהסתמך על לוכנית מדידה שתתאים לתוכניות המדידה הקיימות במושב ובמידה ומחליטים לפנות לבירור הזכויות בפני ערכאה שיפוטית, חשוב לבדוק, היכן הסכסוך צריך להתברר במסגרת בוררות או בית משפט.

 

חשוב לדעת, כי ניתן גם להגיע להסכמות ועריכת הסכם אשר יאשר את הסכמות הצדדים באשר לשימוש שיעשה במקרקעין גם כאשר השתנו קווי הגבול בין המשקים.

עבור לתוכן העמוד