צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

דמי רכישה נחלה

דמי רכישה הינו מס המשמש תחליף לתשלום דמי ההסכמה שהיה נהוג בעבר עבור קבלת "הסכמת" רשות מקרקעי ישראל להעברת זכויות בנחלה, ולמעשה מאפשר כיום את רכישת מלוא הזכויות באופן בנחלה מרשות מקרקעי ישראל.

חוכר יהיה רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה (הקיימות והעתידיות) הקיימות בחלקת המגורים של הנחלה וזאת תמורת תשלום בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים כפי שתוערך ע"י שמאי, אשר יעריך ויאמוד את שווי זכויות הבניה בנחלה המאושרות והפוטנציאליות למגורים וכן באפשרות לבצע פיצול מגרש.

 

 

חוכר אשר הצטרף להחלטה ושילם את דמי החכירה בשיעור 3.75% ישלם בנוסף:

 

  • תשלום בשיעור 29.25% (השלמה ל- 33%) בהתאם לשומה עדכנית.
  • תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית על יתר הזכויות המאושרות בתכנית תקפה ועל הפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר עליהם לא שולמו דמי חכירה מהוונים.

 

 

המשמעות האופרטיבית של תשלום דמי רכישה:

 

  • במשק חקלאי בו נערכה העברת זכויות ושולמו בעבר דמי הסכמה, תינתן הנחה בדמי הרכישה כל עוד דמי הרכישה לא יקטנו מ- 20% משווי חלקת המגורים.

 

  • במשק חקלאי בו בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם שנחתם החל מיום 1.1.1993 דמי הרכישה יעמדו על 20% בלבד משווי חלקת המגורים. 

 

  • במשק חקלאי בו בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם שנחתם לפני 1.1.1993, יקוזז מתשלום דמי הרכישה, 80% מדמי ההסכמה ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה.  הסתייגות - דמי הרכישה לא יקטנו מ- 20% משווי חלקת המגורים.

 

  • חוכר אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים של הנחלה, יהיה פטור מתשלום כלשהו לרשות בגין כל בניה למגורים בחלקת המגורים.
עבור לתוכן העמוד