צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

גירושין במושבים

השוני בין הליך גירושין בעיר להליך גירושין בין בני זוג במושב

 

חשוב להבין שמבחינה מהותית משפטית, אין הבדל בהליך גירושין שעוברים בני זוג המתגוררים בעיר לעומת הליך הגירושין של בני זוג המתגוררים במושב שהינם בעלי משק חקלאי.

בעוד שבני זוג המתגוררים בעיר בבואם לחלק את הנכס המשמעותי ביותר עבורם דירת המגורים, ולבצע את פירוק השיתוף ביניהם בדירה, הם נדרשים לרכוש אחד מהשני את דירת המגורים ובכך לנתק את היותם שותפים בדירה, הרי שבני זוג המתגוררים במושב ואשר בבעלותם משק חקלאי נתקלים במספר חסמים אשר מקשים עליהם את ההפרדה והניתוק בין בני הזוג.

  • בעוד שלבני זוג בעיר נכס דירת המגורים משמש למטרת מגורים בלבד, לבני זוג המתגוררים במושב, המשק החקלאי משמש לא רק למטרת מגורים אלא גם כמקור הכנסה ומקור תעסוקה לאחד מבני הזוג. רכישת הזכויות במשק מבן הזוג, עשויה להוביל לאיבוד מקור הפרנסה והעיסוק. 
  • שאלת היקף המיסוי הכרוך בהעברת זכויות של המשק בין בני זו,ג יכולה להוות שיקול כבד משקל בהחלטה האם רכישת מחצית מזכויות בן הזוג הינה כדאית כלכלית.
  • סנטימנטים והקשר לנחלה שלפעמים עברה בירושה מאב לבן אינה ניתנת למכירה באותה הקלות בה נמכרת דירת מגורים בעיר.

המורכבות בהליך גירושין של צאצאי בעלי הזכויות בנחלה

 

בעוד שבני זוג שהינם גם בעלי הזכויות הרשומים בנחלה מובטחים בזכויותיהם בהתאם לרישומים ולהשקעותיהם בנחלה, הרי צאצאיהם של בעלי הזכויות אשר בחרו לבנות את בית מגוריהם בסמוך להורים ולהשקיע מכספיהם בנחלה, אינם מובטחים בזכויותיהם.

בעת גירושין של בני הזוג אשר בנו והשקיעו בנחלה, חובת ההוכחה הינה עליהם.

 

בני הזוג שבנו את ביתם ומבקשים לפרק את השיתוף ביניהם, אינם יכולים להיפטר מהדירה ולמוכרה לצד ג' דירת המגורים אותה בנו הינה חלק בלתי נפרד מהנחלה. בני הזוג יצטרכו להגיע לפתרונות יצירתיים מי מבין שניהם ירכוש את מלוא הזכויות מבן זוגו ובדרך כלל יהיה זה בן הזוג שקשור לנחלה בנם או בתם של ההורים בעלי הזכויות.

הסיכון אותו לוקחים על עצמם בני הזוג בבניית בית המגורים הינו שבעת פקיעת הקשר ביניהם, לא ניתן יהיה לכפות על ההורים לפצות על השקעותיהם.

 

זכויות בני הזוג בעקבות מינויו של בן ממשיך בנחלה

 

 מינויים של הבן או הבת כבנים ממשיכים בנחלה, יוצרת התחייבות של ההורים כלפי שני בני הזוג כזו שכמעט ולא ניתן לחזור ממנה.

בעת פירוד בין בני הזוג שמונו כבנים ממשיכים ובעודם של ההורים בחיים, יועלו טענות לא רק ביחסים בין בני הזוג אלא טענות ביחס לזכויות בני הזוג בנחלה בעתיד כפי שהובטח להם ע"י בעלי הזכויות בנחלה אשר נתנו התחייבות עתידית לילד להעביר בעתיד את מלוא הזכויות בנחלה אליהם.

 

עלויות המס בעת ביצוע פירוק השיתוף ואיזון בין בני הזוג

 

העובדה שהעברת זכויות שנעשית בין בני הזוג אינה מחויבת במס במועד הפירוד והעברת הזכויות ביניהם, יכולה ליצוא מצג מטעה לפיו העסקה אכן אינה כרוכה במיסים אולם מכיוון שמדובר במס נדחה, הרי שבבוא העת בן הזוג שרכש את הזכויות בנחלה יצטרך לשאת במס מלא כשיבקש לממש את זכויותיו בנחלה.

 

אז מה עושים?

 

מחובתם של ההורים לדרוש מהילדים אשר באים להתגורר בשטח המשק או בונים בו את ביתם, לערוך ביניהם הסכם ממון על מנת שתובטח הישארותו של בית המגורים בתוך מסת הנכסים של הבן או הבת של בעלי הזכויות בנחלה.

 

יש לערוך הסכם בין ההורים לבין הבן או הבת ובני זוגם אשר יגדיר מה יקרה אם יחסיהם יעלו על שרטון? מי עוזב את הנחלה ומי נשאר?

 

חשוב להסתייע בעו"ד המתמחה בנחלות ומשקים חקלאיים בעריכתו של הסכם הגירושין על מנת שתהיה התייחסות בהסכם לכל ההיבטים הייחודיים למושבים (רכיבי הנחלה, חברות באגודה, זכויות עתידיות למגרש, נכסים משותפים באגודה וכד'.

 

אם אתם עומדים בפני הליך גירושין והנכם בעלי זכויות בנחלה או אחד מבני הזוג מונה כבן ממשיך חשוב שתדעו מה הן זכויותיכם.

 

 

עבור לתוכן העמוד