צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

בן ממשיך או צוואה?

לא אחת נדרשים בתי המשפט להחליט האם מינויו של בן ממשיך במשק החקלאי גובר על צוואה שערכו ההורים, ובה הורישו את המשק החקלאי ליורש אחר או שמא יש לתת למינוי בן ממשיך עדיפות על פני הוראות הצוואה.

 

מעבר לצורך לבחון את טיב המינוי של הבן הממשיך, האם המדובר במינוי שנערך במסגרת הסכם משולש או כאשר היה מדובר בהסכם דו צדדי, אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת שבה מינויים של בן ממשיך אשר נעשו ע"י ההורים במהלך חייהם, נבחנים לאחר פטירתם בבתי משפט ומקבלים פרשנות חדשה, כאשר אל מול המינוי קיימת צוואה שנערכה ע"י ההורים ובה נקבע יורש שונה מאשר הבן הממשיך.

 

מכיוון שבדרך כלל כאשר עולה שאלת מעמדו של המינוי כנגד קיומה של צוואה, נעשה הדבר בשלב שלאחר פטירת ההורים, הרי שלא ניתן לדעת בצורה ודאית, מה היה רצונם של ההורים בעלי הזכויות במשק, לא ניתן להתקשר אליהם או לזמנם לעדות שהרי הם בעולם שכולו טוב, ולכן, נאלץ בית המשפט לנסות ולאמוד מה היה רצון ההורים בהתאם למסמכים הקיימים, לעדויות הנשמעות בפניו ולמערכת החקיקה הרלבנטית, מה היתה כוונת המצווים – בעלי הזכויות בנחלה.

 

המניעה הקיימת מלהוריש את הזכויות במשק החקלאי ליותר מצאצא אחד, והעדר האפשרות בחלק מהמושבים להעביר את הזכויות במשק החקלאי באמצעות צוואה, הביאה לכך שאכן בלית ברירה בחלק מהמקרים, העדיפו ההורים למנות בן ממשיך בנחלה, ובחלק מהמקרים עשו זאת בכוונת מכוון.

מניתוח שנערך במשרדנו ביחס להחלטות ופסקי דין אשר נתנו בשנים האחרונות בבתי המשפט בסוגיה זו עולה, כי הפרשנות אשר ניתנת ע"י שופטים הנדרשים לדון בירושת המשק החקלאי, הינה פרשנות ששיקולי צדק ושוויון מעורבים בה ומשקל פחות ניתן על ידם, לרצונו של המצווה

כפי שעולה מהמסמכים עליהם חתם המצווה כאשר מינה בן ממשיך.

 

כאשר נשאלת השאלה מה גובר על מה? צוואה או מינוי בן ממשיך? אנו סבורים, כי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, יש לבדוק את תקפות הצוואה, מועד עריכת המינוי, באיזה מסגרת של הסכם משבצת נחתמו מסמכי המינוי? כיצד התייחסה האגודה למינוי? וכיצד פעל הבן הממשיך במהלך השנים מאז מינויו?

 

קרא עוד בתחום:

ירושת משק חקלאי   עריכת צוואה  בן ממשיך במושב  העברת זכויות            

עבור לתוכן העמוד