צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטות מועצה

האם המשך מגוריהם של אחים בנחלה לאחר פטירת ההורים הינו הפרת הסכם החכירה? וכיצד ניתן להכשיר הפרה זו?קרא עוד >>
החלטה המעדכנת את החלטה 1553 - קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית
קרא עוד >>
החלטה המעדכנת את החלטה 1523 - קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית
קרא עוד >>
החלטה 1523 הינה עדכון של החלטה 1464 מאת מועצת מקרקעי ישראל ולמעשה הינה החלטה מפורטת באשר ליישום החלטה 979, מה הם שיעורי דמי הרכישה והמסלולים החדשים, מה שיעור דמי הכניסה, הנחות אזור, התחשבנות מחדש, וגודל השטחים המיועדים להיוון.קרא עוד >>
החלטה 1521 הינה החלטה חדשה העוסקת במעמדם של משקי העזר, כיצד מהוונים זכויות במשק עזר, איזה חלק מהמשק ניתן להוון, כמה צריך לשלם האם ניתן לפצל מגרש והאם אפשרי לבנות יותר מיחידת מגורים אחת.קרא עוד >>
החלטת רשות מקרקעי ישראל המעדכנת את החלטה 1399 - עיגון זכויות החוכרים בחלקת המגורים בנחלה.קרא עוד >>
החלטה 1399 מחליפה את החלטה 1155 וגם היא נועדה לעגן בצורה פורמלית את זכויות החוכרים במושבים בחלקת המגורים. ההחלטה למעשה התקבלה לאחר ביצוע פיילוט במס' מושבים בה נבחנו הליכי המעבר מהסכם בר רשות להסכם חכירה לדורות.קרא עוד >>
החלטה המחליפה את החלטה 1155 ונועדה לעגן בצורה פורמלית את זכויות החוכרים במושבים בחלקת המגורים.קרא עוד >>
החלטת מועצת מקרקעי ישראל לעריכת הסכמי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופייםקרא עוד >>
שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה - החלטה המחליפה את החלטה 1101 .קרא עוד >>
החלטה המבטלת את החלטה 1147 - בניה למגורים בחלקות א' בנחלות במושבי עובדים מיום 30.1.12 .קרא עוד >>
החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים.קרא עוד >>
החלטה המעדכנת את החלטה 979קרא עוד >>
שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלק המגורים של הנחלה.קרא עוד >>
זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות של נחלהקרא עוד >>
החלטה העוסקת בשינוי יעוד בקרקע והסדרת רישום הזכויות במשקי עזר, החלטההמבטלת את החלטה 1178קרא עוד >>
ההחלטה קובעת, כי בישובים שאינם בנגב או בגליל או ישובים בנגב או בגליל שמספר בתי האב בהם עולה על 400 או שהמספר המרבי של בתי האב בהם אינו מוגבל בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית, לא יתאפשר הליך קבלה והקצאת מגרשי מגורים בפטור ממכרז על פי המלצת אגודת הישוב ולא ניתן להתנות העברת זכויות בהסכמת אגודת הישוב. באה במקום ההחלטות הקודמות 1253, 1195.קרא עוד >>
  1. לעמוד הבא
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד