צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

שאלות נפוצות

האם הסכם ממון גובר על צוואה במשק חקלאי?

הסכם ממון הינו הסכם שנערך בטרם הנישואין או במהלכם ומטרתו להגדיר את חלוקת הרכוש במועד סיום הקשר.

במושבים, ההסכם מכוחו מוענקות זכויות במשק הינו הסכם המשבצת, ולכן משום שבהסכם המשבצת קיימות הוראות ספציפיות איך מועברות זכויות, עריכת הסכם ממון עשויה לשמש בטוחה כנגד הוראות אלו ולהגן בעל הזכויות המעוניין להינשא בשנית ו/או לקיים מערכת זוגית חדשה, מבלי שהדבר יפגע ביכולת שלו להותיר את הזכויות במשק החקלאי / בנחלה, מחוץ למסגרת הנכסים והרכוש המשותף. 

לראש העמוד לראש העמוד

מה חשיבות עריכת צוואה הדדית לבעלי זכויות במשק חקלאי?

לראש העמוד לראש העמוד

האם קיימת חשיבות מי העו"ד שעורך את הצוואה?

מכיוון שסוגיית הורשת משקים חקלאיים שונה באופן מהותי מדיני ההורשה הכלליים הנהוגים בארץ, ישנה חשיבות רבה לעריכת הצוואה אצל עו"ד המכיר את התחום ומודע להבדלים הקיימים באופן הירושה ובעצם הזכות להוריש את המשק החקלאי.

עריכת צוואה המותאמת לבעלי משקים, עשויה לפתור מלחמות וחילוקי דעות עתידיים בין היורשים.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה השטח המינימלי לפיצול נחלה?

גודלו של השטח המיועד להפרדה מתוך שטח הנחלה לא נקבע במפורש בהחלטה 979/1155, אולם הערכה הינה כי השטח יהיה תואם לגודל השטח שבו נמכרו מגרשים במסגרת תוכנית ההרחבה באותו מושב. זכויות הבניה שיקבעו במגרש המפוצל יהיו מתוך היקף הבניה הבסיסי ולא יפחתו מ 160 מ"ר.


 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה יעלה יותר תשלום דמי הסכמה או דמי רכישה בהעברת זכויות במשק חקלאי?

כיום, בעת העברת זכויות בנחלה, נערכת שומת דמי הסכמה המשולמת למינהל בגין הסכמת המינהל להליך העברת הזכויות בהתאם להחלטה 534. בהתאם להחלטה 1155 ו/או החלטה 979, בעת העברת זכויות בנחלה ו/או רכישת הזכויות בחלקת המגורים, יותנה הדבר בתשלום דמי רכישה בשיעור של 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים.

אנו מעריכים, כי לאחר יישום החלטה 1155, תשלום דמי הרכישה יגלם גם את מלוא פוטנציאל הנחלה, הכולל את זכויות הבניה העתידיות וגם את האפשרות לפיצול הנחלה דבר אשר יאמיר את שווי השמאות שתערך ע"י המינהל.


 

לראש העמוד לראש העמוד

מתי ניתן יהיה לפצל נחלה לפי החלטה 979?

החלטה 979 אושרה בפסק דינו של בית המשפט העליון ביום 9.6.11, אך טרם הוכנו הוראות הביצוע ליישום ההחלטה במינהל מקרקעי ישראל. לאחר שתפורסמנה הוראות הביצוע יהיה ניתן לפנות למינהל בבקשה לפצל את הנחלה על פי ההחלטה.


 

לראש העמוד לראש העמוד

האם אפשר לבנות בית שלישי בנחלה?

בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל יש להוכיח קיומו של רצף בינדורי בנחלה, להראות, כי בנחלה מתגוררים 3 דורות, כאשר כל דור הינו תא משפחתי עצמאי.

במסגרת החלטה 1155 בוטל התנאי של הרצף הבינדורי ולא יידרש עוד לעמוד בתנאי זה, לצורך קבלת היתר הבניה ליחידה השלישית במשק.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה הם התנאים כדי שהחלטה 979 תחול עלינו?

הקריטריונים הנדרשים על מנת שיהיה ניתן להיכנס להוראות החלטה ( 1155 ) 979 הינם:

 

1. תשלום 3.75% משווי חלקת המגורים.

2. הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה.

3. רישום חלקה א' בספרי המקרקעין.

4. כפיפות להוראות תמ"א 35 באשר למס' יחידות הבניה באגודה.

 


לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לחזור ממינוי בן ממשיך בנחלה?

היתכנות ביטול המינוי תלויה בין היתר בהליכי המינוי הפרוצדורליים שנעשו בעבר ע"י ההורים הממנים.
כאשר מתגלים פגמים במינוי ניתן ביתר קלות להביא לביטול המינוי. בתי משפט לא ממהרים להביא לביטול מינויו של בן ממשיך שכן המדובר בהתחייבות בלתי חוזרת של ההורים, וכשהדבר נעשה, מסתמך בית משפט על הוראות חוק המתנה והדרכים הקיימות לחזור מהתחייבות לתת מתנה.


 

לראש העמוד לראש העמוד

איך מקטינים את תשלום מס השבח במכירת נחלה?

הקטנת תשלום מס השבח מתחילה כבר בתכנון מס נכון עוד קודם לעריכת הסכם מכירת הנחלה.

קבלת ייעוץ נכון עדכני ורלבנטי לכל בעל נחלה בהתאם לנסיבות של כל מוכר ומוכר.

לאחר המכירה ניתן לבקש להכיר בהוצאות משפטיות, הוצאות שמאות, הוצאות ששימשו להשבחת הנחלה והכרה בהוצאות דמי ההסכמה ששולמו ע"י המוכר.


 

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לערער על גובה שומת דמי הסכמה במכירת נחלה?

 

ניתן להגיש ערר על גובה דמי ההסכמה אם החוכר סבור שהשומה שנערכה ע"י המינהל גבוהה מדי עפ"י החלטת מועצה 1181.
את הערר יש להגיש תוך שלושים יום מקבלת הדרישה לתשלום. (הערר מועבר לשמאי המחוזי במינהל לבדיקה נוספת).
אם התשובה אינה מניחה את דעת החוכר, הוא רשאי להגיש ערר נוסף תוך 30 יום לוועדת ההשגות.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לדעת לפני מכירת נחלה מה יהיה גובה דמי ההסכמה שנשלם למינהל בשל מכירת הנחלה?

 

ניתן לקבל מראש מידע על גובה דמי ההסכמה הנדרש בעת מכירת נחלה באמצעות הגשת בקשה לקבלת מידע מוקדם.
יש לציין בבקשה מה הוא מחיר מכירת הנחלה המשוער או לחלופין לצרף טיוטת הסכם.
כמו כן יש לצרף פירוט הרכב הנחלה כשהוא מאושר ע"י האגודה וכולל: שטחו של המשק, שטח כל חלקה וחלקה, לרבות סוג העיבוד וגילו, כמובן שהבקשה לקבלת מידע מוקדם כרוכה בתשלום אגרה.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה מעמדו של בן זוג אשר רשום כבעל זכויות באגודה?

התשובה לשאלה מצויה בפקודת האגודות השיתופיות, בסעיף המתייחס למעמד חברות בן זוג. למעשה מתאפשרת קבלת חברות באופן אוטומטי ללא צורך בקיומם של הליכי קבלה בנוגע לבן זוג. אולם, על מנת שבן הזוג יחשב כחבר אגודה צריכים להתקיים התנאים הבאים:

1. על בן הזוג להיות כשיר לחברות באגודה לפי תקנון האגודה.

2. על בן הזוג להגיש הודעה לאגודה על רצונו להיות חבר אגודה.

3. על שני בני הזוג להתגורר דרך קבע באגודה.

4. בני הזוג מחזיקים כדין במשק חקלאי בתחום המושב כבעלים, חוכרים או בני רשות של האגודה.

במידה ובן הזוג עונה על כל הקריטריונים המפורטים לעיל, הרי שהינו חבר אגודה מן המניין, לרבות לעניין בחירות לאגודה ולמוסדותיה.


 

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה הגיל המינימלי לרישום זכויות במשק חקלאי?

הגיל המינימלי לרישום זכויות במשק חקלאי, עפ"י הוראות מינהל מקרקעי ישראל הינו 18 שנה.


לראש העמוד לראש העמוד

אני רשומה כבעלת זכויות בנחלה במושב ועתידה לרשת את הנחלה של הוריי, האם ניתן יהיה לרשום גם את הנחלה שאמורה לעבור אליי בירושה על שמי?

על פי הוראות מינהל מקרקעי ישראל לא ניתן לרשום יותר מנחלה אחת על שמו של מתיישב, כך שלא יהא ניתן לרשום את הנחלה שתקבלי בירושה על שמך, הזכות לקבלת הנחלה תיוותר שלך אולם לא יהא ניתן לרשום זאת בספרי מינהל מקרקעי ישראל. 


 

לראש העמוד לראש העמוד

הוריי מבקשים להעניק לי את הזכויות בנחלה במתנה, מה המיסים שיחולו על העסקה?

בעסקה מסוג זה ניתן למוכרים פטור מתשלום מס שבח ופטור מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, על הרוכשים יהיה לשלם שליש ממס הרכישה שהיה עליהם לשלם אילו הנחלה היתה נמכרת בתנאי שוק רגילים ממוכר ברצון לקונה ברצון.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה הם המיסים המוטלים על המוכר נחלה?

 

המיסים העיקריים החלים על מוכר משק חקלאי הינם: מס שבח לרשויות המס, ודמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל .

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לפצל משק עזר?

משק עזר ניתן לפצל אבל הוראות הפיצול שונות מההוראות המתייחסות לפיצול והפרדת מגרש משטח נחלה בהתאם להחלטה 979.

כך, גם חישוב עלויות ותשלומים למינהל שונים מאשר בהליך של פיצול מגרש מנחלה (תשלום 33% משווי החלקה המופרדת).

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

רכשנו בית בהרחבה במושב לפני שנים רבות וכיום אנו מעוניינים לרכוש משק חקלאי, האם המינהל יסכים לרשום אותנו כבעלי הזכויות גם על המשק החקלאי?

 

התצהיר עליו חותמים הרוכשים המבקשים להירשם כבעלי זכויות בנחלה, אינו מתייחס לקיומו של בית מגורים הרשום ע"ש הרוכשים, כי אם להעדר קיומה של נחלה נוספת הרשומה ע"ש הרוכשים. לכן, לא קיימת מניעה מרישום זכויות בנחלה למי שהרשום כבר כבעל זכויות בבית בהרחבה.

 


לראש העמוד לראש העמוד
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד