צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

פורום מושבים ונחלות

פורום זה מנוהל ע"י עו"ד ונוטריון גלעד שרגא, מומחה לדיני אגודות שיתופיות , מושבים, נחלות ומשקים חקלאיים.

 

מטרת הפורום הינה לתת לכם הגולשים, מידע כללי ותשובות ראשוניות לפניותיכם בכל תחום הקשור למגזר החקלאי, דיני אגודות שיתופיות, מושבים, נחלות, בן ממשיך , פיצול נחלה וירושת המשק החקלאי.

 

חשוב לנו להבהיר ולהדגיש, כי תשובה בפורום אינה באה במקום התייעצות והסתייעות בעורך דין ולא מהווה לו תחליף. אנו ממליצים בכל לשון שלא לנקוט בצעדים מעשיים בהסתמך על תשובה בפורום המבוססת על מידע חלקי וכללי. לכן, בטרם נוקטים בצעד כלשהו יש לפנות לעורך דין, שיבחן את מלוא הפרטים וייתן לכם ייעוץ והכוונה בהתאם לנסיבות.

   

הבהרה : התשובות המובאות במסגרת הפורום אינן ממצות ואינן בגדר חוות דעת משפטית, והן ניתנות כהתרשמות ראשונית שאין בצידה אחריות מקצועית. לקבלת תשובות מפורטות יש לפנות לעו"ד ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים לעניין. 

הוסף נושא חדש
חולק על תשובתך לאביהו גדעון   | 22:14 5/08/2014
מקרה דומה שלמה   | 11:13 6/08/2014
בהמשך לשלמה איילת   | 11:41 6/08/2014
תגובת משתתף פורום אמיר   | 16:52 6/08/2014
בחירות באגודה עו''ד גלעד שרגא, מנהל הפורום   | 17:56 8/08/2014
חברים יקרים, נא קיראו את הסעיפים הבאים:

סעיף 23. בחירת הוועד ותקופת כהונתו (תיקון: תשל"ז, תשמ"ב, תשמ"ו, תשמ"ט, תשס"ג, תשס"ד)

(א) האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים את הועד בהתאם לתקנות האגודה.

(ב) לוועד, לרבות הוועד הזמני והוועד הממונה כאמור בתקנות אלה, יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת בפקודה, בתקנות אלה או בתקנות האגודה.

(ג) הוועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה.


42. בחירת ועדת קלפי (תיקון: תשמ"א)

(א) האסיפה הכללית תבחר בוועדת בחירות לניהול הקלפי (להלן - ועדת קלפי); לא בחרה אסיפה הכללית בוועדת קלפי מסיבה כלשהי, או חדל אחד מחבריה לכהן בה או למלא את תפקידו, ימנה הרשם את הוועדה או חבר אחר במקום החבר האמור, הכל לפי הענין.

תקנה 48. פרסום הודעה על הבחירות

ועדת הקלפי תפרסם, לפחות שלושה ימים מראש, הודעה על מועד הבחירות ובה יפורטו -

(1) יום הבחירות ושעות ההצבעה;

(2) מספר תחנות הקלפי ומקומה של כל אחת מהן;

(3) שמות החברים הזכאים לבחור בכל תקנת קלפי;

(4) מספר החברים שיש לבחור בכל רשות מרשויות אגודה;

(5) רשימות המועמדים שהוצעו ואושרו.


בתום כהונת הוועד אמורה האסיפה הכללית להתכנס ולבחור את ועדת הבחירות אשר אמורה לנהל את הקלפי ולפרסם את רשימות המועמדים שהוצעו ואושרו.
תגובה לתשובת עוה"ד גדעון   | 19:09 8/08/2014
גיסים כחברי ועד יוסי שליסר   | 15:49 25/11/2018
הוסף נושא חדש
עבור לתוכן העמוד