צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

ייפוי כח מתמשך - פסק הדין הראשון

פסק הדין הראשון בסוגיית עריכתו ותוקפו של ייפוי כח מתמשך ניתן ביום 28.2.18, ע"י בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע והוא מבשר על תחילתה של מהפכה בכל הקשור לתוקפו של ייפוי כח מתמשך וסמכויותיו של האפוטרופוס הכללי.

 

סיפור המקרה על קצה המזלג הינו בקשה לעריכת יפוי כח מתמשך שהופקדה במשרדי האפוטרופוס הכללי ולפיה האב אשר היה באותה עת חולה סרטן, מינה את בנו כמיופה כח מטעמו לכל ענייניו הרפואיים האישיים והרכושיים.

 

בחלוף 5 ימים בלבד ממועד הפקדת ייפוי הכח, מסר מיופה הכח הודעה לאפוטרופוס, כי הממנה אינו כשיר ואינו מבין בדבר והוא אף צירף להודעה תעודה רפואית המעידה על כך. בו ביום נתנה הודעתו של האפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך.

בחלוף שבוע ימים ממועד בו נכנס ייפוי הכח לתוקף, הודיע הממנה לאפוטרופוס הכללי, כי הוא מבקש לבטל את המינוי עליו חתם. האפוטרופוס הכללי הודיע כי בשל קיומה של פסקה בייפוי הכח המונעת מהממנה לחזור בו מחתימתו ולבטל את ייפוי הכח, המשמעות הינה שייפוי הכח שריר וקיים.

 

בין לבין שלח מיופה הכח מכתב לאביו ובו כתב לו בזו הלשון:

 

"אבא יקר אני שמח שנפל בחלקי לטפל בך, אני מעריך אותך מאוד על העמידה שלך מול כל הלחצים שהופעלו עליך ע"י כל המשפחה. לצערי נשברת, אני מבין אותך ואני מכבד מאוד את החלטתך... בצער רב במכתב זה אני נפרד ממך לעולמים אני מאחל לך מקרב לב, בריאות אושר ואריכות ימים".

 

לאור תשובתו של האפוטרופוס הכללי על כך שייפוי הכח הינו בלתי ניתן לביטול, פנו יתר ילדיו של האב  לבית המשפט, בבקשה לביטול ייפוי הכח המתמשך.

 

בית המשפט עשה לעצמו "חיים קלים" ומבלי הצורך להיכנס ולדון בתוקף המינוי ובאפשרויות לביטולו העדיף בית המשפט לראות במכתב אותו שלח הבן (מיופה הכח) לאביו (הממנה) ובו הוא מודיע שהוא "נפרד ממנו לעולמים" כאילו היתה זו הודעה מטעם הבן שהוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כח ולכן המינוי פקע מאליו לפי סעיך 32 כג' לחוק הכשרות המשפטית.

 

מכיוון שהמדובר בפסק דין ראשוני בתחום, בית המשפט החליט לצקת תוכן לחוק ולקבוע הלכות ראשוניות בעניין ובין היתר לקבוע כי תפקידו של האפוטרופוס אינו "טכני" בלבד המסתכם בניהול המרשם אלא תפקידו רחב ומשמעותי יותר וכאשר נתן החוק בידיו של האפוטרופוס הכללי את הסמכות להודיע על כניסתו לתוקף של ייפוי הכח, המשמעות היא שמדובר בסמכות מהותית ולא טכנית.

האפוטרופוס הכללי הינו "שומר סף" ומתפקידו להיכנס לעובי הקורה ולבדוק את ההליך עצמו ותקינותו ולא להסתפק בהליך ממסדי של קבלת מסמכים והיותו חותמת גומי בלבד המאשרת את ההליכים.

על מנת שהאפוטרופוס יוכל לבצע את התפקיד החשוב והמהותי שהקנה לו החוק והוא – מתן הודעה על כניסת ייפוי הכח לתוקף, מן הראוי לצייד אותו בתקנות מתאימות שיגדירו מה תוכן תעודת הרופא ומי רשאי לחתום על תעודת רופא שמכוחה מוגדר אדם כמי שאינו כשיר בדבר וכמי שאינו מסוגל לדאוג עוד לענייניו הרפואיים והרכושיים.

 

מקריאת פסק הדין ניתן לראות, כי הליכי עריכת ייפוי כח אינם הליכים טכניים בלבד! וכי קיימת חשיבות רבה לאופן בה נערכים המסמכים, להליכים המקדמיים בהן נוקט עורך הדין על מנת לוודא כי אכן עורך המסמך כשיר לחתום על המסמכים וכי ננקטו הצעדים בכדי שמסמכים אלו אכן יהיו תקפים בבוא העת.  

הכח שניתן בידי הממנה ומיופה הכח על ידי המחוקק הינו כח רב שיש לעשות בו שימוש מושכל בכדי להשיג את מטרת המינוי.   

 

לקבל פרטים ומידע נוספים על הליכי עריכת ייפוי כח מתמשך

הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 03-5500661

ובמייל office@gilad-law.co.il

עבור לתוכן העמוד