צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

תמ"ש (כ"ס) 9960/06 א.מ נ' ב.מ

התובעים עותרים למתן סעד הצהרתי המורה כי התחייבותם ליתן את המשק שבבעלותם במתנה לבנם – הנתבע, בטלה (תמ"ש 9960/06), מנגד עותר הנתבע למתן סעד הצהרתי המורה על אישורה של המתנה והשלמת רישומה כדין ולחילופין כי זכויותיו במשק נובעות ממינויו כ"בן ממשיך"(תמ"ש 9960.1/06).

.

ביהמ"ש פסק כי עסקת המתנה בטלה, יחד עם זאת מינויו של הנתבע כ"בן ממשיך" בנחלה תקף ועומד על כנו, מהטעמים הבאים:

 

בעניינינו, נוכח העובדה שמדובר בעסקת מקרקעין הטעונה רישום, הרי שבהעדר רישום טרם הושלמה עסקת המתנה והיא בגדר "התחייבות לתת מתנה" בלבד. מהתחייבות שכזו יכול נותן המתנה לחזור בכפוף לקיומם של התנאים המפורטים בסעיף 5(ב) או 5(ג) של חוק המתנה.

 

סעיף 5(ב) לחוק המתנה, מאפשר לנותן המתנה לחזור בו, בכפוף לשני תנאים – שמקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, ושנותן המתנה לא ויתר בכתב על זכות החזרה. לעומת זאת, סעיף 5(ג) לחוק המתנה מקנה לנותן המתנה זכות לחזור בו מן ההתחייבות, אפילו אם ויתר בכתב על זכותו זו ואפילו אם המקבל שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות למתן המתנה, וזאת אם יוכיח נותן המתנה כי מקבל המתנה נהג כלפיו ב"התנהגות מחפירה" או כי חלה הרעה משמעותית במצבו הכלכלי.

במקרה דנן, לא הובאה כל ראיה לכך שהנתבע שינה מצבו לרעה. אולם, התובעים חתמו על יפוי כח בלתי חוזר המאפשר לעו"ד א. לטפל בהעברת הנכס לנתבע, ועפ"י השורה התחתונה בפסיקה, חתימה על יפוי כח בלתי חוזר מהווה ויתור בכתב על זכות החזרה ממתנה של החותם.

 

עם זאת ועל אף האמור לעיל, מאחר שהוכח מעבר לכל ספק כי הובהר לתובעים, על ידי יועצם המשפטי (אשר שימש אף כיועצו המשפטי של הנתבע בעסקה הנדונה), שהם יכולים לחזור בהם מהמתנה שנתנו (כל עוד זו לא נרשמה), יש לאמץ בנסיבותיו של העניין, את גישת המיעוט בפסיקה, לפיה הוראת אי החזרה ביפוי כח בעיניי התובעים "פירושה הוא רק זאת כי כל עוד הזכות המוקנית לנהנה עומדת בעינה, אין מקנה הזכות רשאי לבטל את יפוי הכח". היינו, אין ביפוי הכח הבלתי החוזר עליו הוחתמו התובעים בכדי למנוע מהם חזרה מהתחייבותם ליתן מתנה.

אמנם הודעת הביטול נשלחה בשל השפעתן של בנותיהם, ואולם עסקינן בהשפעה לגטימית ועניינית אשר אינה חורגת מן הסביר והמותר ואין בה את אלמנט חוסר המוסריות ההופך אותה לקלוקלת ובלתי ראויה.

עם זאת, מינויו של הנתבע כ"בן ממשיך" בנחלה תקף ועומד על כנו. גם אם תמצי לומר כי בנדון טרם הושלמה מתנת המינוי כ"בן ממשיך " ועסקינן בהתחייבות ליתן מתנה בלבד הרי שמדובר בהתחייבות בלתי חוזרת המפורשת בכתב, כעולה מהאמור בנספח ההתחייבות, עליה חתמו התובעים מרצונם ומיוזמתם שלהם. כמו כן, לא נמצא בנספח ההתחייבות כל אזכור המלמד כי המינוי מותנה בפיצוי כספי של הנתבע לאחיותיו. ומכל מקום, גם אם נרצה לשייך ההתחייבות למינוי הנתבע כ"בן ממשיך", הרי שמדובר בהתחייבות העומדת בצידו של המינוי ולא כתנאי לו . יתר על כן, אף אם תאמר כי ההתחייבות לפיצוי כספי לבנות התובעים הינה תנאי מתנאי המינוי הרי שהמועד לקיום התנאי טרם חלף, ומכאן שהנתבע לא הפר כל תנאי הקשור למינויו כ"בן ממשיך".

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד