צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

המשך מגורי אחים בנחלה

האם המשך מגוריהם של אחים בנחלה לאחר פטירת ההורים הינו הפרת הסכם החכירה? וכיצד ניתן להכשיר הפרה זו?

מגוריהם של אחים בנחלה במהלך חייהם של ההורים לא היה בעיה מצד רשות מקרקעי ישראל והאיסור על ריבוי המגורים בשטח הנחלה לא נאכף שכן ההיתר ניתן מכח זכויותיהם של ההורים בעלי הנחלה לעשות שימוש בחלקת המגורים עבור בני משפחתם וצאצאיהם.

 

ואולם, במסגרת פרסום קובץ ההחלטות אשר איגד את כלל החלטות רמ"י בנוגע לזכויות בנחלה בשנת 2019השתמע, כי לאחר פטירת אחרון ההורים, המשך מגוריהם של יותר מצאצא אחד בנחלה ייחשב כהפרה של הסכם החכירה דבר שאינו סביר ואינו מתקבל על הדעת שכן הוא משנה מצב קיים בו אחים בנו בתי מגורים בסמוך להוריהם והתגוררו במשך שנים רבות  על הנחלה כמו כן הדבר נוגד את מדיניות רמ"י המאפשרת להוריש ליותר מילד אחד זכויות בנחלה באמצעות הפרדת מגרש.

 

בעקבות השגות שהוגשו לרמ"י על נוסח קובץ ההחלטות ביום 29.7.20, פורסם נוהל עבודה עדכני ע"י רמ"י ובו התייחסות למספר סוגיות שלא היו ברורות במטרה לחדד את ההוראות וההחלטות הקיימות ובין היתר נתנה התייחסות למגוריהם של אחים בנחלה.

 

ההחלטה ערכה אבחנה בין 2 תקופות:

 

מגוריהם של האחים בנחלה במהלך חייהם של ההורים.

  • ככל והמגורים נעשו כדין – אין מניעה מהמשך מגורים משותפים.
  • במידה והמגורים נעשו שלא כדין - רמ"י תראה בכך הפרה הניתנת להכשרה במידה ובעלי הזכויות יצטרפו להחלטה החדשה בתוך שנה ויפקידו לשם כך גם ערבות בנקאית.

 

מגוריהם של אחים בנחלה לאחר פטירת הוריהם.

  • מגורים כדין - רמ"י תאפשר את מגוריהם של שני אחים (בעתיד ייתכן וההגבלה לשני אחים תוסר) בנחלה בעקבות פטירתם של ההורים ובלבד ובתי המגורים נבנו כדין והיורשים יצטרפו להסדר החדש.
  • מגורים שלא כדין - רמ"י תאפשר את המשך מגוריהם של שני האחים במשותף בנחלה במידה ובעלי הזכויות יצטרפו להחלטה החדשה בתוך שנה ויפקידו לשם כך גם ערבות בנקאית בהתאם לאפשרויות הבאות:
    • קיומה של תוכנית תקפה המאפשרת הפרדת מגרש מהנחלה – הצטרפות להסדר תשלום 3.75% וביצוע עסקת פיצול המגרש ותשלום דמי היוון בסך 33% על זכויות המגרש המפוצל.
    • תשלום דמי רכישה – עבור כל זכויות הבניה בנחלה + פוטנציאל הבניה, דבר שיאפשר לשכן כל אדם בנחלה. 

למעשה, רשות מקרקעי ישראל מעוניינת בהצטרפותם של בעלי נחלות להסדר החדש גם כאשר מבוצעת העברת זכויות באמצעות ירושת הנחלה ומעודדת את ההצטרפות בכך שמי שלא יצטרף וימשיך להתגורר בנחלה יחד עם אחיו יחשב כמי שהפר את הוראות הסכם החכירה.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד