צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1591

 

החלטה 1591

 

 

בהחלטה זו אין שינויים משמעותיים והיא באה לעדכן ולהרחיב את הוראותיה של החלטה 1553 בדבר עיגון זכויותיהם של בעלי משקים חקלאיים בחלקת המגורים, מה הם התנאים הנדרשים כדי להצטרף להחלטה? ומה הם התשלומים הנדרשים למבקשים להוון את חלקת המגורים ולערוך התחשבנות מחדש, התנאים לפיצול מגרש וכיצד מחושב תשלום דמי הרכישה?

 

החלטה זו התקבלה ביום 24.12.18, והחליפה את החלטה מס' 1553.

 

 

תמצית ההחלטה 1591

  • על כלל התשלומים המפורטים בהחלטה זו, חוץ מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%, תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית.
  • כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה לא תחול עליו הנחת אזור.
  • שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה.
  • חוכר ביישובי עוטף עזה, כהגדרתו בסעיף 2, יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בינוי של 215 מ"ר למגורים בלבד.
  • חוכר ביישובי קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי למגורים בלבד, זאת אומרת עבור בניה של 375 מ"ר מ"ר בלבד.
  • בהפרדת מגרש מנחלה, שבוצעה כנגד תשלום מלא של דמי חכירה מהוונים (בהתאם להנחות אזור עדיפות לאומית), יהיה בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל ביצוע ההתחשבנות מחדש.

החלטה 1591

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד