צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1553 רשות מקרקעי ישראל

החלטה המעדכנת את החלטה 1523 - קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית

החלטה 1553

 

החלטה זו באה לעדכן ולהרחיב את הוראותיה של החלטה 1523 בדבר עיגון זכויותיהם של בעלי נחלה בחלקת המגורים, כיצד ניתן להצטרף להחלטה? מה הם התשלומים הנדרשים בגין היוון חלקת המגורים? האפשרות לערוך התחשבנות מחדש, התנאים לפיצול מגרש וכיצד מחושב תשלום דמי הרכישה?

החלטה זו התקבלה ביום 7.5.18, והחליפה את החלטה מס' 1523.

 

 

תמצית ההחלטה 1553

  • על כלל התשלומים המפורטים בהחלטה זו, חוץ מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%, תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית.
  • כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה לא תחול עליו הנחת אזור.
  • שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה.
  • חוכר ביישובי עוטף עזה, כהגדרתו בסעיף 2, יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בינוי של 215 מ"ר למגורים בלבד.
  • חוכר ביישובי קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי למגורים בלבד, זאת אומרת עבור בניה של 375 מ"ר מ"ר בלבד.
  • בהפרדת מגרש מנחלה, שבוצעה כנגד תשלום מלא של דמי חכירה מהוונים (בהתאם להנחות אזור עדיפות לאומית), יהיה בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל ביצוע ההתחשבנות מחדש.

המשמעות בישובי קו עימות

באזורי עדיפות לאומית התשלום, יעמוד על סך של 3.75% + מע"מ בגין היקף הבניה בסיסית למגורים בשיעור 375 מ"ר ולמי שיבחר בהיוון מלוא הזכויות בנחלה יינתנו לו ההטבות של רכישה של מלוא זכויות הבנייה למגורים כולל הפוטנציאל התכנוני העתידי. 

 

לקריאת החלטה 1553 באתר רשות מקרקעי ישראל

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד