צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1458

עיקרי החלטה 1458

 

משמעותה של החלטה זו, הינה בשורה חדשה לבעלי הנחלות אשר נאלצו עד כה לעשות שימוש חקלאי בלבד בשטח חלקת המגורים ובמבנים הקיימים עליה, ללא אפשרות לפתח יזמויות חדשות ולהשכיר מבנים אלו בהם מבוצעת פעילות שאינה חקלאית.

 

האיסור הגורף בוטל - לא עוד!!!

 

שני שינויים משמעותיים יש בהחלטה 1458 :

  • הכרה בצורך להרחיב את הגדרת "שימושים חקלאיים" גם לשימושים אחרים שמבוצעים בנחלות שמטרתם הפקת רווחים לבעלי הנחלה ממיזמים שאינם חקלאיים אלא כאלו שהינם בעלי זיקה למשק החקלאי. 
  • מתן אפשרות להשכיר את המבנים בהם מבוצעת פל"ח לצד שלישי.

 

כמובן שתנאי סף להצטרף להחלטה זו הינו הסדרת כל השימושים החורגים ותשלום כל קנסות העבר על שימושים שנעשו בעבר ללא היתר בשטח הנחלה.

 

הסדרת השימושים משמעה תשלום חובות וקנסות על השימוש שנעשה ללא היתר בעבר אולם טרם נקבע פרק הזמן שבו יידרש בעל הנחלה לשאת בתשלומי עבר (כיום לא קיימת הגבלת מועד על תשלום חובות עבר אולם ייתכן ותקופת התשלום תוגבל ותעמוד על 7 שנים בלבד).

 

חשוב לזכור שהפעילות שאינה חקלאית והצבת מבנים המיועדים לפל"ח תתבצע אך ורק בתוך חלקת המגורים - 2.5 דונם, כאשר כלל המבנים והשטחים המיועדים לתעסוקה שאינה חקלאית, יוגבלו לשטח של 500 מ"ר בלבד (שטח הכולל גם מבני קייט).

ההחלטה קובעת כי במידה ואושרו בעבר (עד לקבלת ההחלטה) מבנים ששטחם עולה על 500 מ"ר, יתאפשר המשך השימוש בהם.

 

החידוש העיקרי בהחלטה 1458 הינו ההכרה בכך שניתן יהיה להשכיר מבנים שנעשה בהם שימוש שאינו בדיוק חקלאי ואשר קיבלו היתר גם לצד שלישי כאשר כיום הגדרת השימוש הינה די כללית, השימושים שיוכרו ותתאפשר השכרתם הינם אלו שייכנסו תחת ההגדרה:

 

"זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי".

 

השכרת המבנים לפל"ח תתאפשר לתקופה שהינה תואמת את תקופת החכירה שנקבעה בהסכם ההיוון שניתן לבעל הנחלה ע"י רמ"י.

 

נוסח הסעיף המתייחס להשכרה בהחלטת המועצה:

 

"השכרה" - בעל זכויות אשר ביצע עסקה בהתאם להחלטה זו, יהיה רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל.

 

השימושים לפל"ח בשטח הנחלה יתאפשרו רק לאחר היוון הזכויות ותשלום 91% דמי היוון מהחלקה המיועדת לפל"ח.

 

בעקבות קבלת החלטה זו ומתן האפשרויות להסדיר ולהרחיב את קשת השימושים אותם ניתן לבצע בנחלה לא יארך הזמן ורשות מקרקעי ישראל תחל לאכוף בצורה נרחבת את איסור השימוש  בפל"ח והשכרת המבנים לצדדים שלישיים שאינם עומדים ברוח החלטה זו.

 

 

לקריאת החלטה 1458 באתר רשות מקרקעי ישראל

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד