צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1464

החלטת מועצת מקרקעי ישראל אשר נכנסה לתוקף ביום 8.5.2016 ומבטלת את החלטה 1399 .

 

 

עיקרי החלטה 1464

 

 

הצטרפות להחלטה -

 

דמי הצטרפות להחלטה יועמדו על  3.75% משווי כל חלקת המגורים.

 

 

בניית יחידה שלישית -

 

ניתן לבנות 3 יחידות מגורים נפרדות בנחלה כפי שאושר ותוקן לאחרונה בתמ"א 35 כך שלא קיימת הגבלת יחידות מגורים.

 

 

פיצול מגרש -

 

בעת היוון זכויות במגרש והפרדתו משטח הנחלה יהא על בעל הנחלה לשלם 33% משווי מלוא הזכויות באותו מגרש הקיימות והעתידיות כפי שיוערכו ע"י שמאי ולמעשה התשלום יהא זהה לשווי זכויות לפוטנציאל הזכויות הקיים במגרש זהה במושב.

 

מעבר לתשלום דמי ההיוון ישלם בעל הנחלה תשלום היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

לא תהיה חובה לשלם את כל דמי הרכישה עבור היוון מלוא זכויות הנחלה וניתן יהיה להסתפק בתשלום דמי ההצטרפות להחלטה 3.75% בתוספת דמי ההיוון של המגרש המיועד להפרדה.

 

 

עריכת התחשבנות חדשה -

 

על עסקאות שנעשו לאחר המועד הקובע (9.6.11), ואשר במסגרתן שולמו דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל ניתן יהיה להגיש בקשה להתחשבנות מחדש לפי ההחלטות החדשות המחייבות תשלום "דמי רכישה" במקום דמי הסכמה. 

 

 

היוון זכויות הנחלה -

 

עבור היוון מלוא הזכויות בנחלה, יהא על בעל הנחלה לשאת בתשלום 33% משווי הזכויות הקיימות והעתידיות בנחלה וללא צורך בתשלום נוסף לרשות מקרקעי ישראל בעת פיצול מגרש מהנחלה.

 

 

העברה בין אחים

 

בעת עריכת הסכם ירושה וחלוקת עיזבון בין יורשים והעברת זכויות לא תחול חובת תשלום דמי רכישה.

 

 

 

לקריאת החלטה 1464 באתר רשות מקרקעי ישראל

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד