צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1399

החלטה 1399 הינה החלטה נוספת בשרשרת החלטות שקיבלה רשות מקרקעי ישראל ואשר נועדו לתת כלים והוראות כיצד יש ליישם את החלטת בג"ץ מיום 9.6.11.

במהלך התקופה מיום מתן הכרעת בג"ץ נתנו מס' החלטות ( 1155, 1311, 1355) נבחנה החלטת בית המשפט ע"י רשות מקרקעי ישראל ואף התקיימה בדיקה מעשית במס' מושבים כיצד ניתן ליישם את ההחלטות ולאפשר מעבר בעלי הנחלות ממעמד של ברי רשות למעמד של חוכרים, בין היתר נבדקה גם האפשרות לבצע הפרדת מגרש מתוך הנחלה.

 

ההחלטה עושה סדר בנוגע למתן הנחות אזורי עדיפות וקובעת כי על כל התשלומים המפורטים בהחלטה 1399, למעט התשלום הנדרש על מנת להיכנס להחלטה בשיעור 3.75%, יחולו הנחות אזור:

  • אזור עדיפות ב' - 31%
  • אזור עדיפות א' - 51%
  • קו עימות - 0%

 

שני נושאים עיקריים הועלו בהחלטה זו אשר שונו מהחלטות קודמות:

 

אפשרות להתחיל בתהליך באופן עצמאי גם ללא תצ"ר לכל המושב

 

 אין צורך להמתין עד לסיומם של הליכי התצ"ר הנוגעים לכל המושב. תינתן אפשרות לבעל נחלה ליישם את ההחלטה גם כאשר חלקה א' של הנחלה עדיין אינה רשומה ברשם המקרקעין.

 זו למעשה הטבה שנתנה למתיישבים על מנת שלא יהיו כבולים להליכים ארוכים הכרוכים באישור תצ"ר של כלל האגודה באופן בו די יהיה בהצגת הזמנת תצ"ר פרטני אשר הוגש בידיעת האגודה ובעלי החלקות הגובלות עם הנחלה.

 

הגדרתו של "קרוב" לצורך תשלום דמי רכישה

 

הגדרת קרוב בהחלטה החדשה הינה - בן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו "בן זוג" - לרבות ידוע בציבור כבן זוג.

אין בהגדרת המונח "קרוב" אח!!!

השמטת האח מהגדרת קרוב גוזרת תשלום שך דמי רכישה בעת ביצוע העברת זכויות בין יורשים שהינם אחים בין אם הועברה תמורה ובין אם לאו.

בעוד שבהחלטות קודמות נמנעה רשות מקרקעי ישראל לדרוש את תשלום דמי ההסכמה כאשר היתה מתבצעת העברת זכויות בין אחים (החלטה 534), הרי שכיום, משמעות ההחלטה הינה הרעה

משמעותית באפשרויות לבצע הסדרי ירושה בין יורשים מכיוון שההחלטה מחייבת לשאת בתשלום דמי רכישה.

 

יש להניח שעד להתחלת מימוש ההחלטה ומתן אפשרות להצטרף לנחלה להוון זכויות ולפצל מגרש מנחלה גם על החלטה זו - 1399 יעברו שינויים אשר יבוססו על התנהלות מעשית כאשר תינתן האפשרות לכלל המושבים ליישם את ההחלטה ויצטבר ניסיון ביישום הביצוע לא רק במדגם של כ- 20 נחלות אשר נבחרו בקפידה והמבחן לביצוע היה בתנאי מעבדה.

עד אז נמשיך להתאזר בסבלנות ....

 

לקריאת החלטה 1399 באתר רמ"י

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד