צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 970

מס' החלטה

:

970

תאריך

:

09/06/2003

הנדון : זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל זכות של נחלה

 

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך- 1960 ובהמשך להחלטתה מס' 917 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה ביום ט' בסיון תשס"ג (9 ביוני 2003) לאמץ את המלצות ועדת המשנה מיום 21 ביולי 2002 כלהלן:


1.              ככלל, תשמר מסגרת האגודות החקלאיות השיתופיות ובכלל זה ההוראות בדבר חברות של בעלי הנחלות באגודות על פי תקנוניהן .


          הפסקת חברות באגודה לא תחייב, בכל הנוגע למינהל, בטול זכות של המתיישב בנחלתו .


2.              האגודה תהיה חייבת להעמיד לרטות בעלי הנחלות קרקע לעיבוד חקלאי בשטח המהווה את נחלתם לפי גודלה בהתאם למכסת הקרקע שנקבעה לנחלה באותו הישוב ובמסגרת הכוללת של משבצת האגודה.

האגודה לא תהיה רשאית ליזום שנוי יעוד, בחלקות עיבוד של בעלי הנחלות ללא הסכמתם, אלא לצורכי הישוב (למטרות מפעל או הרחבה למגורים)

 

3.              הפסקת חברות באגודה לא תשנה את המתכונת החוזית הקיימת בין המינהל לבין האגודה והמתיישב, על החובות והזכויות הנובעים ממנה וכן זכויות של צדדים שלישיים.

 

4.              העברת זכויות בנחלה של מי שהפסיק להיות חבר באגודה, למי שאינו עומד להיות חבר האגודה תותלה בהסכמת האגודה לרוכש הפוטנציאלי ובלבד שהסכמת האגודה לא תותנה בדרישה לתשלום לאגודה.

 

5.              על האגודה ועל המתיישב שהפסיק להיות חבר בה להסדיר ביניהם,בהסכם, את המשך מתן השרותים (כגון: תשלום דמי החכירה באמצעות האגודה וכיוב').

 

6.              שטח הנחלה אשר יכלל, בהתאם להחלטה 823, בחוזה החכירה האישי של מתיישב שחדל להיות חבר אגודה,יהיה זהה לזה של בעלי נחלה שימשיכו להיות חברי אגודה. אולם אין באמור כדי למנוע מהאגודה קבלת החלטה למתן שטח גדול יותר, במסגרת גודל הנחלה המתוכננת.

 

7.              האמור לעיל יבוא לידי ביטוי בנוסח חוזי השכירות למשבצת התלת שנתיים (דו צדדי ותלת צדדי), וכן בחוזי החכירה לדורות של האגודה ושל בעלי הנחלות.

 

8.              יש לקדם את ניסוח חוזי החכירה החדשים למושב עובדים ולכפר שיתופי (לאגודה ולבעלי נחלה) בהתאם להחלטה 823, ועל הנהלת המינהל לפעול בהקדם לחתימת חוזי חכירה.

 

 

לקריאת החלטה 970 באתר רמ"י

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד