צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

מיסוי דירת מגורים שלישית בנחלה

ביום 11 לאוגוסט 2016 החליטה הממשלה לקבל את הצעתו של שר האוצר משה כחלון להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר מס בשל אחזקת הדירה השלישית ומעלה, על מנת לעודד את מחזיקי מספר דירות למכור את נכסיהם ובאמצעות כך להגדיל את היצע הדירות, להפחית את רמת המחירים ולצמצם את אי השוויון הקיים בין שכבות שונות באוכלוסיה.

 

החשש:

האם הצעת החוק תחול גם על בעלי זכויות בנחלות אשר מחזיקים מס' דירות בנחלה? וכיצד יתייחסו רשויות המס לריבוי יחידות המגורים הקיימות על נחלה אחת? האם יוטל מס על בעל נחלה אשר בנויות בה 3 יחידות מגורים והן ייספרו כ- 3 יחידות עצמאיות?

 

עיקרי החוק המוצע

שיעור המס המובא בעיקרי הצעת חוק מס ריבוי נכסים אשר יוטל על מחזיקי שלוש דירות ויותר יהיה מס בשיעור 1% משווי הדירה שלישית ומעלה, עד לתקרה של 1,500 ₪ לחודש ו- 18,000 ₪ לשנה בעד כל דירה החל מהדירה השלישית.

קריאת סעיף 6 להצעת החוק מעלה, כי החוק דווקא מגדיר את דירות המגורים אשר לא יימנו כדירות מגורים לצורך הטלת המס (דירת מגורים המשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה, דירת מגורים שבבעלות מלכ"ר ודירה שבעליה זכאי להטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון), אולם הסעיף אינו מונה בעלי מס' דירות למגורים הבנויות על נחלה!

 

בחינת הוראות מיסוי מקרקעין הנוהגות כיום ביחס לריבוי דירות הקיימות בנחלה מעלה, כי רשויות מיסוי

מקרקעין מתייחסות באופן נפרד לכל דירת מגורים הבנויה בנחלה ועורכות את תחשיב המס לכל דירה ודירה באופן עצמאי ונפרד הן ביחס לחישוב מס השבח והן ביחס לחישוב מס הרכישה.

 

היה חשש כי לאחר אישורה של הצעת החוק הקיימת, יתייחסו רשויות המס לכל יחידת דיור הקיימת בשטח הנחלה כיחידת דיור נפרדת אשר תיספר בתוך מסת יחידות הדיור שבחזקת הבעלים ותחויב בהצהרה, דיווח ותשלום המס במידה ומדובר בבעל נחלה אשר מחזיק בשלוש דירות או יותר.

  

הצעת החוק לא עלתה בקנה אחד עם עיקרון השוויון - העדר יכולתו של בעל נחלה לממש חלק מיחידות

המגורים בנחלה, משיקולי מדיניות של רשות מקרקעי ישראל ומשטר הנחלות הנהוג מזה עשרות שנים (נחלה מוגדרת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל כיחידה משקית חקלאית אחת שלא ניתנת לפיצול על מנת לא לפגוע בכושר הייצור של המשק החקלאי).

 

החוק שהתקבל

לאחר מכבש לחצים שהופעל על וועדת הכלכלה תוקנה ההצעה ובסופו של יום תוקנה הצעת החוק כך שהיא מחריגה בעלי נחלות מתחולת החוק.

ביום 29.12.16, אישרה הכנסת את הצעתו של שר האוצר להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר חיוב במס בשל אחזקת הדירה השלישית ויותר.

הליכי החקיקה היו במסגרת תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ובסעיף 120 לחוק ריבוי דירות, פורטו החריגים כך שהמחזיקים לא יצטרכו לשלם את המס החדש.

 

סעיף 120 (10) לחוק קובע כי –

"דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה".

לפי סעיף זה רואה מועצת מקרקעי ישראל בנחלה כמכלול אחד, ולכן כל עוד לא ניתן למכור חלק מהזכויות שבה באופן עצמאי, לא יספרו בתי המגורים הקיימים על הנחלה באופן פרטני אלא יראו כמכלול אחד

שכן בנחלות רבות בהן קיימות דירות נוספות על זו של בעל הנחלה, המדובר בבתי מגוריהם של הבן הממשיך וצאצאים נוספים של בעל הנחלה אשר בנו ומימנו מכספם את בניית הדירה הנוספת.

אם הנכם בעלי משק חקלאי ובבעלותכם שתי דירות מעבר לזכויותיכם במשק, עדיין תחויבו על פי החוק החדש, כאשר סכום המס לכל דירה חייבת יהיה החל מיום 1.1.17,  1% מהסכום הקובע המחושב עפ"י נוסחה שבחוק כאשר בכל מצב המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה לשנה.

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד