צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

שינוי דרמטי בדיני הורשת נחלות במושבים

ברשות מקרקעי ישראל הוחלט לשנות את נוסח הסכמי החכירה וביטלו את הנוהג שהיה קיים במשך שנות דור ובו הועברו הזכויות בנחלה לבן הזוג שנותר בחיים לאחר ת פטירת בן הזוג הראשון.

רשות מקרקעי ישראל החליטה לאחרונה על שינוי דרמטי בדיני ההורשה שיחולו על בעלי נחלות ומשקים חקלאיים במושבים. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים רבים ומערכת לחצים שהופעלה בעניין מצד תנועות המושבים להותרת המצב הקיים.

 

במשך עשרות שנים נהגו ברשות מקרקעי ישראל לכלול בהסכמי המשבצת הקיימים במושבים (הסכמי החכירה המגדירים את זכויותיהם של בעלי הנחלה), סעיף ייחודי אשר קובע כיצד יש להתייחס לירושת המשק החקלאי לאחר פטירתו של חבר האגודה.

הסעיף אשר התייחס להורשת הנחלה במרבית הסכמי המשבצת הקיימים בישראל היה -

 

 "נפטר אחד מיחידי בני הזוג שהינם חברי אגודה המחזיקים במשק והניח אחריו בן זוג – תעבורנה כל זכויות השימוש שלו במשק לבן זוגו בלבד וזאת אפילו אם הניח המנוח ילדים ביחד עם בן הזוג".

 

סעיף זה שימש עוגן לשני בני הזוג כך שבפטירת אחד מהם כל הזכויות יעברו לבן הזוג שנותר בחיים ללא שום יכולת של גורמים חיצוניים או יורשים לערער על קביעה זו.

 

הוראות אלו הנהוגות במגזר החקלאי היו שונות בתכלית מהוראות דיני הירושה המתייחסות למגזר העירוני הוראות המופיעות בחוק הירושה בו מוסדרת חלוקת העיזבון ליורשיו של אדם שלא ערך צוואה (המשמש ברירת מחדל). בסעיף 11 לחוק הירושה, קיימת התייחסות לחלוקת עיזבון של אדם כאשר במועד הפטירה היה לו בן זוג וילדים, וקובע את דרך חלוקת העיזבון, כך שחצי מהעיזבון יירש בן הזוג וחצי מהעיזבון יירשו ילדיו.

 

קיומו של סעיף ההורשה במגזר החקלאי המעניק לכל אחד מבני הזוג "ירושה אוטומטית" של הזכויות בנחלה כאשר אחד מבני הזוג נפטר, נועד לתת הגנה וביטחון כלכלי לבן/בת הזוג שנותרו בחיים כדי שיוכלו להמשיך להפעיל את המשק החקלאי מבלי שיזדקקו לטובות מצאצאיהם, ולא יהיו תלויים בהם לצורך המשך הפעלתו של המשק החקלאי כיחידה כלכלית שלמה מבלי שיהיה צורך לפצל את הנחלה בין מספר יורשים.

למעשה להוראות צוואתו של בן הזוג שנפטר ראשון, לא היה תוקף שכן בפטירתו של אחד מבני הזוג כל הזכויות בנחלה עברו לבן הזוג שנותר בחיים במלואן, ללא כל הגבלה ולא משנה עם בן הזוג הראשון ערך צוואה או אם מונה בעבר בן ממשיך במשק.

 

במסגרת החלטות חדשות שהתקבלו לאחרונה ברמ"י, המאפשרות לכל בעל נחלה לקבל הסכם חכירה אישי מול רמ"י, המכונה חוזה חכירה לדורות, תשונה הוראת הירושה לגבי בני זוג ותותאם לדיני הירושה החלים גם במגזר העירוני, כך שבפטירת החוכר תעבורנה כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין.

 

לשינוי כללי ההורשה החדשים השלכות מרחיקות לכת, בעיקר לבני הזוג שנותרו בחיים ושנהנו עד כה מהוראה שנתנה להם שקט וביטחון כלכלי. שינוי הוראות הסכם החכירה יחייב קבלת כתב ויתור של הילדים על מנת שמלוא הזכויות יירשמו על בן/בת הזוג שנותרו.

עוד קובעות ההוראות החדשות, כי במידה ויהיו מספר יורשים, יעברו הזכויות בנחלה רק לאחד היורשים שהוסכם ע"י שאר היורשים או שאושר ע"י בית משפט בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה. משמעות הדבר היא שבמידה ובית משפט יחליט כי אחד הילדים היורשים הוא זה שיקבל את הזכויות בנחלה והוא זה שיפצה את היורשים האחרים, עשוי בן/בת הזוג בעלי הנחלה מוצאים מביתם לאחר קבלת הפיצוי הכספי!!!

 

במידה ומונה "בן ממשיך" בנחלה - יידרשו בעלי הנחלה להסדיר את תנאי ההורשה של הנחלה בצוואה ולבטל את רישום הבן הממשיך כתנאי לחתימה על חוזה החכירה החדש.

 

למעשה הכללים החדשים בדיני הירושה, יחייבו בני זוג אשר יבקשו להגן על עצמם מפני יורשים פוטנציאליים לאחר לכתו של אחד מבני הזוג לבית עולמו, לערוך צוואה הדדית, בהן יקבע כי מלוא הזכויות בנחלה יועברו לבן/בת הזוג שיוותרו בחיים. ולכן אנו צופים כי בעלי נחלות רבים יזדרזו לערוך צוואות הדדיות בתקופה הקרובה על מנת להגן על עצם מבעוד מועד.

 

האם שינוי דיני ההורשה במשקים חקלאיים לאחר שנות דור בהן התקבע הכלל של הורשה מלאה לבן/בת הזוג יביא להפחתה במספר סכסוכי הירושה במושבים או שמא יביא הדבר לגידול והעצמת תופעת מלחמות הירושה רק ימים יגידו.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד