צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

טופס אריכות ימים בחשבון בנק משותף של בעלי נחלות

בקרב רבים מבעלי נחלות במושבים השתרשה תובנה לפיה כאשר בעלי חשבון בנק חתמו בעת פתיחת החשבון על סעיף המכונה "היוותרות בחיים" או "אריכות ימים", הדבר יאפשר לבן הזוג או לבעל החשבון שנותר בחיים להמשיך ולהפעיל את החשבון כראות עיניו גם לאחר פטירת בן הזוג וללא צורך בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

רבים מלקוחות משרדנו מסתמכים על סעיף זה אשר יאפשר להם להפעיל את החשבון המשותף גם לאחר פטירתו של בן זוגם והם סמוכים ובטוחים שלא יהיו נתונים להסכמתם של יתר היורשים על מנת להמשיך ולפעול בחשבון הבנק שלהם כראות עיניהם.

 

אכן, סעיף 113 לפקודת הבנקאות קובע לעניין חשבון משותף:

 

"בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים או מי שפועל מכוחו כדין זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור יעמוד התנאי בתקפו לעניין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון גם לאחר הפטירה".

 

ואולם, מטרתו של סעיף זה באה לאפשר לבנק להמשיך ולקיים את הוראותיו של בעל החשבון שנותר וללא צורך בלקיחת סיכונים להגשת תביעות מצדם של מנהלי עיזבון ויורשים אחרים ביחס לכספים שנותרו בחשבון הבנק.

בציבור הרחב נוצר הרושם המוטעה, כי מהלך זה של חתימה על סעיף "היוותרות בחיים" מקנה חופש פעולה לנותר בחיים והוא יוכל להמשיך לפעול בחשבון המשותף כאוות נפשו וללא שיהיה מחויב להמציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה לבנק דבר שעשוי לארוך זמן רב ולהקפיא את הפעילות בחשבון הבנק.

 

חשוב לדעת שאין בכוחו של סעיף זה להעביר נכסים וכספים ומבחינה משפטית, אין לקיומו של התנאי בחשבון המשותף אחיזה ממשית לאור העובדה שהוראות החשבון המשותף אינן הוראות צוואה.


כבר כיום, נמנעים בנקים מלאפשר את המשך השימוש בחשבון המשותף לנותר בחיים, ולמעט ביצוען של פעולות מינוריות בהמשך ניהול משק הבית, נמנעים הבנקים מלאפשר את משיכת כלל הכספים בחשבון או ביצוע פעולות שעשויות להשליך בעתיד על זכויותיהם של יורשיו של בעל החשבון.

 

מעבר לכך, ככל וסעיף זה קיים הוא יכול במקרה הטוב לאפשר את המשך התנהלות שבין הבנק לבין מי שנותר בחשבון אולם בעל החשבון שנותר בחיים שביצע פעולות בחשבון עלול למצוא את עצמו חשוף לתביעות להשבת הכספים מצד יורשיו של בעל החשבון הנפטר, בהתאם לחלקם בירושה.

 

הנחיה ברוח מה שכתבנו לעיל נשלחה על ידי המפקח על הבנקים לכלל המוסדות הבנקאיים, המבהירה כי סעיף "היוותרות בחיים" בחשבון משותף חל במערכת היחסים שבין הבנק לבעל החשבון והוא אינו מחייב את יורשיו של הנפטר.

חתימה על סעיף "אריכות ימים" ו/או "היוותרות בחיים" אינה מספיקה ואינה מהווה תחליף להוראות צוואה אשר תגדיר בצורה מפורשת כיצד יש להתייחס לכספים המצויים בחשבונות הבנק של הנפטר.

אל תסמכו על הוראות וסעיפים אלו המעניקים לכאורה זכויות עודפות לבעל החשבון המשותף על פני יתר היורשים שכן הבנקים עצמם אינם מחויבים להן והם פועלים לשמירה על עצמם מפני תביעות עתידיות של היורשים.

על מנת להימנע מהקפאת חשבון הבנק לאחר פטירת אחד מבעלי החשבון ולפני צירוף מי מקרוביכם כשותף או כמורשה חתימה לחשבון הבנק שלכם, התייעצו מה היא הדרך הנכונה לעשות זאת בצורה שלא תפגע בעצמאותכם במהלך חייכם וביתר יורשיכם לאחר לכתכם.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד