צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

צוואה הדדית בנחלות

לאחרונה, גוברת המודעות בקרב ציבור המתיישבים, לצורך בעריכת צוואה באשר לאופן חלוקת עיזבון ההורים במשק החקלאי. 

השאלה המרכזית אשר מתעוררת בקרב בעלי זכויות במשקים חקלאיים הינה, כיצד ניתן לערוך צוואה אשר תבטיח לשני בני הזוג, כי לאחר פטירתם, רכושם אשר צברו במהלך השנים, המשק החקלאי בו הושקע מיטב כספם, יעבור לצאצאיהם ולא לגורמים חיצוניים?

האם ישנה דרך בה ניתן להעניק ביטחון מסויים לבני הזוג ולילדיהם שנכסיהם של ההורים עליהם עמלו במשך שנים רבות, לא ימצא את דרכו אל מחוץ למשפחה ?


אחת הדרכים המוצעות כאשר עורכים צוואה, הינה עריכת "צוואה הדדית", רבים אינם מודעים לשוני בין צוואה רגילה לצוואה הדדית, לייחודיות של צוואה הדדית יתרונותיה על פני צוואה רגילה וגם על חסרונותיה.

"צוואה הדדית" הינה צוואה משותפת אשר הוראותיה מנוסחות ע"י שני בני הזוג במשותף, כאשר שתי צוואות בני הזוג נסמכות אחת על השניה והן לא היו נקבעות אלמלא היו קיימות הוראותיו של בן הזוג השני. צוואה הדדית הינה למעשה צוואה המבוססת על עקרון ההדדיות בהתחייבויות שנוטלים על עצמם בני הזוג.


החוק (חוק הירושה תשכ"ה – 1965), הגדיר צוואה הדדית כצוואה הנערכת בידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של בן הזוג השני.

למרות שבמשך שנים רבות נהגו לערוך בישראל צוואות הדדיות, הרי שרק בשנת 2005, תוקן חוק הירושה והתווסף סעיף אשר מתייחס בצורה מפורשת לקיומה של צוואה הדדית, ובו הוראות מדויקות על האפשרות לערוך צוואה הדדית והאפשרות לבטל צוואה הדדית.

למעשה מדובר בצוואה אחת בה ישנה התייחסות לשני בני הזוג או 2 מסמכים נפרדים לכל אחד מבני הזוג אשר נערכים באותו זמן בין שני בני הזוג.


במרבית הצוואות ההדדיות מורישים כל אחד מבני הזוג את עזבונם לבן הזוג תוך התחייבות שלאחר פטירתו של האחרון מבינהם, תועבר הירושה לילדיהם בדרך בה בחרו שני בני הזוג להוריש.

חוק הירושה מאפשר לכל מי שערך צוואה, לחזור בו ולשנות את צוואתו גם אם מדובר בצוואה רגילה וגם אם המדובר בצואה הדדית (תוך הטלת מגבלות מסויימות).

כאשר בני זוג לא קבעו במפורש בצוואה ההדדית שערכו מה יקרה אם אחד מהם יחליט לחזור בו מצוואתו ההדדית או יהיה מעוניין לבטלה, חוק הירושה קבע מנגנון ברור מה הדין:

 

 8א. צוואות הדדיות (תיקון: תשס"ה) 2005

(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות).

(ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

 

1) בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

2 ) אחר מות אחד מבני הזוג -


(א) כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;


(ב) לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.


(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.

 

כידוע, לגבי ירושת משקים חקלאיים, קיימות הוראות ספציפיות בדין, המייחדות את הורשת המשק החקלאי מיתר נכסי הנדל"ן. לאור העובדה שזכויות חברי המושבים יונקות מהסכם המשבצת של כל מושב ומושב, ולכל מושב קיים הסכם שונה ובו הוראות בקשר להורשת המשק החקלאי, הרי שבחלק מהמושבים עריכת צוואה הדדית עשויה להוות פתרון לשמירת הנחלה עבור ילדיהם של ההורים בעלי הזכויות ויכולה לצמצם את האפשרות שהנחלה תגיע לידיהם של יורשים חיצוניים.


כיום, מגמת בתי המשפט להכיר ולהתחשב בקיומן של צוואות ולרצונם של ההורים המצווים גם כאשר המשק אינו נחשב מבחינה משפטית כחלק מנכסי העיזבון, לעצם קיומה של צוואה ישנו משקל משמעותי, המשקף באופן אמיתי את רצונם האחרון של ההורים המנוחים.


מכיוון שנושא עריכת צוואות בכלל ועניין צוואה הדדית בפרט הינו נושא מורכב, מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום, על מנת שיערוך צוואה בהתאם לנסיבות האישיות הרלבנטיות לכל אחד, דבר אשר ימנע ככל הניתן סכסוכי ירושה עתידיים.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד