צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

מגרש בהרחבה לנשואים בלבד?

מה כוחה וסמכותה של ועדת הקבלה במושב והאם הטיעון על היותו של המועמד להקצאת מגרש בהרחבה "רווק" מספיק משכנע כדי לפסול את מועמדותו ?

 

ועדות הקבלה נוטלות חלק פעיל בהליכי הקליטה של משפחות חדשות ושל מועמדים המבקשים להצטרף לשורותיו של הישוב הקהילתי או הכפרי. בעקבות שינוי חקיקתי (פקודת האגודות השיתופיות), הוגבל כוחן של וועדות הקבלה וכיום רק וועדות הקבלה המצויות בנגב ובגליל, קיבלו זכויות יתר על פני יתר וועדות הקבלה, בכך שיש באפשרותן ובסמכותן לפסול מועמדים.

 

תפקידה העיקרי של הוועדה הינו לערוך סינון ומיון בין כלל המבקשים והמועמדים להצטרף לצורת ההתיישבות, מתוך כוונה שוועדה זו תשמור על המרקם הייחודי הקיים בכל מושב וקהילה.

וועדה זו מתייחסת לגודלו של היישוב, וותק, אופי האוכלוסיה שמתגוררת במקום וכד' אולם הוועדה לא רשאית לדחות מועמדים ובוודאי שלא לנמק את החלטותיה בדחיה המתבססת על אפליה מחמת דת, מגדר, לאום, מעמד אישי, נטייה מינית, או מוגבלות.

 

כיום קיימת מגבלה על חלק מהיישובים ולא בכל יישוב ניתן להפעיל ועדת קבלה, הפריבילגיה ניתנת לישובים המצויים בנגב ובגליל וביישובים קטנים שבהם מספר בתי האב הינו נמוך ואינו עולה על 400 בתי אב.

 

לאחר שניתנת החלטת ועדת הקבלה, נתונה למועמד האפשרות החוקית להשיג בפני "ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה".

במסגרת תוכנית ההרחבה שהתבצעה במושב ברק, הגיש בנו של אחד מבעלי הנחלות במושב בקשה לקבל מגרש ללא מכרז, מכח היותו בנו של חבר אגודה המחזיק בנחלה.

 

בקשתו של הבן נדחתה ע"י ועדת הקבלה בטענה: "המבקש רווק".

 

נציין שטענה מסוג זה על היותו של המועמד רווק ו/או גרוש ו/או אלמן נשמעה לרוב בקרב החלטות ועדות הקבלה ואף עברה לא אחת את מפתנו של בית המשפט עד לתחילת שנות ה- 2000 אולם כיום טענה מסוג זה נפסלת על הסף רק בשל ניחוח האפליה וחוסר השוויון העולה ממנה.

 

לאחר שהגיש הבן השגתו על ההחלטה בפני וועדת ההשגות, נדרשה ועדת הקבלה לנמק את החלטתה.

ואכן בנימוקי ההחלטה יצא המרצע מן השק ונכתב כי אומנם אופיו של המועמד לקבלת המגרש הינו חיובי והוא בעל התאמה לחיי הקהילה במושב, אך היות ומדובר בבנו של בעל נחלה אשר אינו מתגורר במושב ומפעיל את הנחלה למטרת עסקי תיירות בלבד, קיים חשש ממשי כי גם בנו שהינו רווק, כל מטרתו ברכישת המגרש הינה לשם ביצוע עסקת נדל"ן ולא בכוונה אמיתית לבוא ולהשתכן במושב.

 

ועדת ההשגות קיבלה את השגת הבן וקבעה שאין לערב בין הטענות שיש לחברי האגודה כנגד האב בעל הנחלה לבין בנו, המבקש לרכוש מגרש בהרחבה. ככל וקיים עימות בין ועד האגודה לאב בעל הנחלה באשר לשימוש הנעשה בנחלה של האב, כי אז אין מקום להעניש את הבן על ענייני אביו.

 

בהחלטה זו של ועדת ההשגות ניתן לראות כיצד מחלחלת רוח פסיקת בתי המשפט גם כלפי טריבונלים שיפוטיים אחרים כך שכבר בשלב מקדמי עוד בטרם נאלץ המועמד לפנות לקבל את סעד בית המשפט, הכריעה בכך ועדת ההשגות ודחתה את נימוק האגודה על היותו של המועמד רווק כנימוק המצדיק דחיית הבקשה להקצאת המגרש בהרחבה.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד