צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

תחומי עיסוק

מקרקעין במושבים

 

ייצוגם של מוכרים ורוכשים של נחלות ומשקים חקלאיים בהליכים מקדמיים טרום ההתקשרות.

איתור מקום הנחלה ובירור הזכויות המשפטיות, בדיקת כדאיות העסקה, הערכת גובה המיסוי, תכנוני מס, הזמנת חוות דעת שמאית וקבלת החלטה מושכלת המבוססת על חוות דעת משפטית בנוגע לכדאיות ביצוע העסקה.

 

ייצוג מוכרים במכירת נחלה, ייצוג רוכשים ברכישת נחלה, העברת זכויות ללא תמורה מהורים לילדים, העברת זכויות בנחלה אגב ירושה, העברת זכויות בנחלה אגב גירושין.

 


                                                                                                     

לראש העמוד לראש העמוד

אגודות שיתופיות

 

המשרד מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות בנושאים הקשורים לפעילותן השוטפת, לרבות ייעוץ ומתן חוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינוי תקנון, הסדרת רישום משבצת, עריכת הסכמים עם נותני שירותים, הסדרת גבולות והסכמי חכירה עם הרשויות.


מהלך החיים במסגרת אגודה שיתופית מתגלעים מחלוקות וסכסוכים בין חבר האגודה לועד האגודה, בנוגע לזכויותיו וחובותיו של חבר האגודה (מכסת ייצור, מכסת מים, שטחי עיבוד וכד').

בהיותו של משרדנו משרד עו"ד המייצג אגודות וחברים כאחד, יש לנו הכלים הידע והניסיון, להעניק ללקוחותנו ייעוץ משפטי וליווי משפטי בערכאות השונות, בפני רשם האגודות השיתופיות, בבתי משפט ובהליכי בוררות. 

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

מיסוי מכירת נחלות

 

שאלת היקף המיסוי החל במכירת נחלה במושב, מהווה את השיקול העיקרי של מוכרי נחלות בטרם ביצוע העסקה. נטל המס והתשלומים המוטלים במכירת נחלה עשוי להגיע עד לכדי 50%.  

 

שיעור המיסוי בהליך העברת הזכויות בנחלה, הינו משמעותי ומשפיע באופן ניכר על קבלת ההחלטה למכירת נחלה ורבים אינם מודעים לכך, כי חלק ניכר מההוצאות, והמיסים, ניתנים להיות מופחתים באופן ניכר ולכן לקבלת חוות דעת על שיעור המיסוי הצפוי בעת מכירת הנחלה, השפעה על החלטת כדאיות המכירה.

 

במשרד עו"ד גלעד שרגא ניתן ייעוץ בתכנון המס קודם למכירת המשק וטיפול בהפחתת שומות המס הכרוכות בעסקת מכירת הנחלה (מס שבח ודמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל), כך שתכנון מס נכון וחוקי מבעוד מועד ובעת עריכת הסכם מכירת הנחלה, עשוי להביא לניצול ההנחות והפחתות החלים על העסקה.

 

 


    

לראש העמוד לראש העמוד

צוואות וירושות

 

במסגרת עיסוקו והתמחותו הייחודית של משרדנו בדיני המגזר החקלאי, מתמחה המשרד בעריכתן של צוואות המותאמות לבעלי נחלות ומשקים חקלאיים, מתן ייצוג משפטי בהליכים לקיומן של צוואות, מתן ייעוץ משפטי אודות זכויותיהם של יורשים בנחלות, ליווי התא המשפחתי למימוש צוואת ההורים וחלוקת העיזבון, מציאת פתרונות ייחודיים לדרך בה ניתן לבצע את חלוקת עיזבון הנחלה בין היורשים תוך שמירה על התא המשפחתי וצמצום תשלומי המס.


משרדנו מטפל בכל הנדרש לצורך קיום ומתן תוקף לצוואות וירושות באמצעות פניה לרשם הירושות ו/או לבתי המשפט ככל שנדרש. הליווי המשפטי הינו לכל אורך הדרך בכל הליכי הורשת הנחלות, החל מעריכת צוואות המותאמות לבעלי נחלות, התאמת הצוואה להסכמי המשבצת הקיימים בכל אגודה, להוראות רשות מקרקעי ישראל וכמובן סיוע במציאת פתרונות באשר לדרך חלוקת עיזבון בעלי המשק החקלאי בין היורשים.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

רשות מקרקעי ישראל

 

במסגרת עיסוקו והתמחותו של המשרד בדיני המגזר החקלאי, מתמחה המשרד בהליכים הבירוקרטיים הנדרשים באינטרקציה שבין החקלאי המתיישב, לבין בעל הקרקע -רשות מקרקעי ישראל.

 

דמי הסכמה / דמי רכישה -

משרדנו מעניק חוות דעת, ייעוץ וטיפול באשר להפחתת תשלומי דמי הסכמה/דמי רכישה לרשות מקרקעי ישראל וכן ייצוג בהליכים לשינוי יעוד קרקע, טיפול בתביעות משפטיות שעניינן שימוש חורג בקרקע חקלאית.

 

שימוש חורג -

הסדרת השימוש המגוון הנעשה בשטחי המשק החקלאי ע"י חברי המושבים (השכרת מבנים ושטחים חקלאיים לצורכי מסחר ואחסנה במושבים), פעילות אשר לא תמיד מתיישבת עם הגדרת המינוחים המשפטיים המופיעים בהסכם המשבצת עליו חתומה האגודה השיתופית עם רשות מקרקעי ישראל ואשר הביאה לגל של תביעות שהוגשו מצד מינהל מקרקעי ישראל כנגד אותם חברי האגודה אשר עשו שימוש חורג בנחלה,

 

חידוש הסכמי חכירה -

 משרדנו פועל לחידושם של הסכמי חכירה שהסתיימו בין המתיישבים לבין רשות מקרקעי ישראל.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

פיצול נחלה - הפרדת מגרש

 

משרדנו מעניק ליווי משפטי כבר משלב ההחלטה על פיצול הנחלה - הפרדת מגרש משטח הנחלה ובכל שלבי הליכי הפיצול, בדיקת היתכנות וכדאיות הפרדת המגרש מכלל שטח הנחלה, הכוונה להתקשרות עם הגורמים המקצועיים (אדריכלים, שמאים, מודדים וכד') המובילים בתחום, החל מצירוף המתיישב להחלטה 1399 (979), הגשת הבקשה לרשות מקרקעי ישראל ולוועדות התכנון ועד לחתימה על חוזה חכירה ורישום הזכויות במגרש המפוצל ע"ש הרוכש.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

ייצוג בהליכים משפטיים

 

ייצוגם של לקוחות המשרד במגוון הליכים משפטיים המצויים בתחום התמחותו של המשרד:

 

בתי משפט לענייני משפחה

 

בתי משפט השלום מחוזי ועליון

 

רשם האגודות השיתופיות

 

הליכי בוררות

 

המנהלה להסדרים

 

ועדות ערער

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

גישור ובוררות

 

גישור - למשרדנו נסיון רב ומומחיות בקיומם של הליכי גישור בין בני המשפחה, במטרה להגיע לפתרון סכסוכים ומחלוקות בתוך התא המשפחתי ובכך להימנע מהגעה להליכים משפטיים בסוגיית המשק החקלאי.

 

בוררות - במשרדנו מתקיימים הליכי בוררות במסגרת תיקי בוררות שעניינם מושבים המופנים אלינו ע"י בתי המשפט השונים ורשם האגודות השיתופיות בנושאים שעניינם, יחסים בין חברי האגודה, נחלות, וסכסוכים משפחתיים הנוגעים למשק החקלאי.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד

אנרגיה סולארית

 

משרדנו מעניק ליווי בכל השלבים, הדרושים בהתקשרות לצורך הקמת מתקנים סולאריים, החל מהקמה, תחזוק, מימון, מכירה וקנייה של מערכות פוטו-וולטאיות - ביתיות (עד 15 ק"ו), ומערכות פוטו-וולטאיות - מסחריות קטנות (עד 50 ק"ו).


המשרד מעניק ליווי שוטף בכל הקשור להגשת בקשה לרישיון מותנה לרשות החשמל לייצור חשמל (פוטו-וולטאי ו/או טורבינת רוח) למערכות בינוניות עד גדולות – החל משלב הגשת הבקשה לרישיון מותנה לרשות החשמל, ארגון וחיבור כל המסמכים ו/או האישורים הנלווים, קבלת רישיון מותנה, קבלת רישיון ייצור קבוע. בהיותו של המשרד, משרד עורכי דין המתמחה בתחום המושבים והמגזר החקלאי, נערכים ההסכמים וההתקשרויות, בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל, תוך שמירה על ייעוד הקרקע וייצוג בעלי הנחלות לצורך שמירת זכויותיהם בקרקע.

 


 

לראש העמוד לראש העמוד
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד