צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

רשות מקרקעי ישראל

מעבר לחשיבות ההיסטורית בעצם ההכרה בזכויות שיש לחוכרים במגזר החקלאי, אישור נוסח הסכמי החכירה, הינו הבסיס והתנאי ליישומן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, 979, ו- 1155, החלטות המתייחסות לרישום הזכויות בחלקת המגורים, מתן אפשרות להיוון הזכויות בנחלה, פיצול מגרש משטח הנחלה ובנייתו של בית מגורים שלישי.
קרא עוד >>
אפשרות "ההתנתקות" מרמ"י, הינה רכישת מלוא זכויות המגורים בחלקת המגורים – הדבר מתאפשר ע"י תשלום של 29.25% (השלמה ל- 33%) משווי הקרקע של חלקת המגורים בנחלה מה שמכונה - דמי הרכישה (באזורי עדיפות לאומית התשלום הינו מופחת).

קרא עוד >>
החלטה 1226 יוצרת לאגודה פוטנציאל יזמי להתקשרות עם צדדים שלישיים במטרה לעשות שימוש בקרקע שברשותה למטרות תעסוקה ולאו דווקא לשימוש חקלאי.
אגודות שידעו להשתמש בהחלטה זו יוכלו ליצור לעצמן מקורות מימון חלופיים למקורות המימון ההיסטוריים שהסתמכו על חקלאות בלבד.קרא עוד >>
פעמים, הרצון להביא עסקה לכדי מימוש מהיר, והלחץ הקיים מצד הצדדים לעסקה, לחתום על זכרון דברים או על הסכם מכר בתוך זמן קצר, מביאה לא אחת את הצדדים ועורכי הדין המטפלים בעסקה להסתמך אך ורק על אותו "אישור זכויות" המונפק ע"י המינהל, אשר כאמור לעיל אינו מחייב, אינו מבסס זכויות משפטיות, ואינו מהווה ראיה לתוכנו.

קרא עוד >>
בית המשפט קובע, כי אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.קרא עוד >>
למרות העברת הבעלות בנכסים לידיים פרטיות, אין הדבר פוטר או מייתר את החובה לקבלת היתרים מאת וועדות התכנון והבניה, בכל עת בה נעשה שינוי בנכסים. בשלב זה הרפורמה במקרקעי ישראל תחול על חוכרים בחכירה מהוונת ולכן היא אינה חלה על המגזר החקלאי ועל נחלות במושבים.

קרא עוד >>
אושר הנוהל המעודכן באשר להשגה על שומות מקרקעין, נוהל המיישם את החלטת מועצה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל, בדבר הצורך להפריד בין הגוף שעורך את השומות לבין הגוף שאמור לדון בהשגות ובערעורים על השומות.קרא עוד >>
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד