צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

קבלה לחברות

הליך אשר ניתן בידי האגודה השיתופית על מנת להחליט האם מסכימה האגודה לקלוט לשורותיה את המועמד ולהפיכתו לאחד מחברי האגודה.


על מוסדות האגודה לבחון האם המועמד כשיר להתקבל לחברות באגודה וזאת בין היתר בהסתמך על תקנון האגודה ופקודת האגודות השיתופיות.

בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973, נקבע המנגנון הפרוצדוראלי להצטרפות לאגודה שיתופית, כדלקמן:

 

"2. (א) אדם הרוצה להתקבל כחבר באגודה יגיש לה בקשה בדרך הקבועה בתקנות האגודה.

      (ב) קבלת חבר באגודה תהיה בדרך הקבועה בתקנות שלה.

      (ג) מי שסירבו לקבלו כחבר באגודה, רשאי לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית של האגודה זולת אם נקבעה רשות אחרת בתקנות האגודה.

      (ד) אדם שהוא חבר באגודה על פי הוראה מיוחדת בתקנותיה, רואים אותו כאילו נתקבל כחבר בה אם נתן הסכמתו בכתב לכך מראש או בדיעבד."

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד