צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

פיצול נחלה במושבים - פתרון למצוקת הדיור

בימים בהם כל משרד ממשלתי תר אחר מציאת תוכנית פעולה אשר תסייע למשק לפתור את מצוקת הדיור, ותביא להגדלת היצע הדירות הקיים בשוק, במטרה להוזיל את מחירי הדיור, נראה שהפתרון נמצא בהישג יד, ורק נסיבות פוליטיות ושיקולי תקציב, הן שמעכבות את יישומו.


המדובר בקרקע זמינה, המצויה בכל מושב ומושב בארץ, קרקעות שכבר כיום מיועדות למטרת מגורים, ללא צורך בהליכי תכנון, הכנת תוכניות מתאר או שינוי ייעוד, קרקע הסמוכה לבתי מגוריהם של בעלי נחלות במושבים, הנמצאת בחלקת המגורים עצמה, עליה ניתן לבנות יחידת מגורים נוספת, להפרידה ולפצלה מתוך הנחלה.

 

האפשרות לבנות יחידה שלישית בכל נחלה, ללא תנאי וללא הגבלה, אושרה בעבר במסגרת החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155.

בהחלטה זו נקבע, כי דרישת הרצף הבין דורי (מגורי 3 דורות בנחלה: סבא בן נכד) אשר היתה תנאי לקבלת היתר לבניית היחידה השלישית תבוטל, סעיף 4.4 להחלטה קובע:

 

 "הדרישה לרצף בין דורי בחלקת המגורים תתבטל ותתאפשר בניית יחידות דיור,

 בחלקת המגורים לחוכר ולקרובו."

 

בשלב ראשון, מתיישב שיהיה מעוניין לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים, יוכל לעשות כן בתמורה לתשלום 3.75% מערך חלקת המגורים (גודל חלקת המגורים עד 2.5.דונם).

בשלב השני, יוכל המתיישב לפצל ולהפריד מגרש מתוך חלקת המגורים – ולצורך כך על בעל הזכויות בנחלה יהיה, לרכוש את מלוא הזכויות בשטח המגרש המיועד להיות מופרד מחלקת המגורים (תשלום 29.25% מערך הקרקע למגורים של המגרש).

 

המשמעות, מתיישבים אשר ישלמו תשלום כולל של 33% מערך חלקת המגורים בנחלה, יוכלו תאורטית לפצל מס' מגרשים, ובלבד והמתיישב יעמוד בתנאים הבאים:

- לנחלה תוצמד יחידת מגורים אחת המשמשת למגורי החוכר.

- למגרש המפוצל יוצמדו זכויות בניה שלא יפחתו מ- 160 מ"ר.

- מס' הפיצולים יעשה בהתאם להגבלות שאושרו בתמ"א 35.

 

במשך 3 שנים מאז אושרו החלטות המינהל בבג"ץ 1027/04, טרם פורסמו ההוראות לביצוע ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והדבר נבחן כפיילוט בשני מושבים בלבד, מתוך כ- 400 מושבים.

הסיבה המוצהרת לעיכוב ביצוע ההחלטה, הינה העדר תקנים של עובדים ברשות מקרקעי ישראל ליישומה. אולם, בהשוואה לעלות הסרת החסמים הבירוקרטיים האחרים הנדרשים כאשר משווקים קרקעות לבניה (הליכי חקיקה, שינוי תוכניות מתאר, תחבורה וכד'), הליך של יישום פיצול נחלה והפרדת מגורי היחידה השלישית בנחלה, הינה האלטרנטיבה המהירה הזולה והזמינה על פני החלופות האחרות, דבר המצריך רק אישור תקנים לעובדים נוספים ברמ"י.

 

התועלת שבמהלך זה אינה נתונה במחלוקת, וכיום עומדת בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה, השאלה האם יש לאפשר בניית יחידה שלישית בכל המושבים באופן גורף או שתעשה בחינה נפרדת בכל אזור גאוגרפי בארץ.

במרבית הנחלות משוועים ליישום ההחלטה ולאפשרות לבנות יחידת מגורים נוספת, כדי שיהיה ניתן להפרידה מתוך הנחלה, כך שבמקום 2.5 יחידות המותרות כיום לבניה, תתאפשר בנייתן של 3 יחידות מגורים. הסרת חסמים פשוטים אלו שתלויים בקבלת תקציב לתקנים לעובדי רמ"י, תשחרר בפרק זמן קצר אלפי יחידות דיור, המהלך יתן את אותותיו בשוק בזמן קצר.

 

מושבניקים רבים ברחבי הארץ ממתינים בכיליון עיניים ליישום ההחלטה בפריסה ארצית: אלפי יחידות דיור – חלקן נבנו זה מכבר ללא היתרים – יצטרפו לשוק הדירות וישמשו אלטרנטיבה ראויה הן למי שמחפשים איכות חיים והן למי שמחפשים לעבות את ההתיישבות במושבים שאוכלוסייתם מזדקנת.

עלותן של הקרקעות שהמדינה משווקת גבוהה ומאמירה מיום ליום: הליכי חקיקה, שינוי תכניות מתאר, תכנון ובנייה של תשתיות תחבורה ותשתיות אחרות, הם רק חלק מהשלבים הארוכים והיקרים הידועים לכל. מול כל אלה ניצב לו הליך פשוט של פיצול נחלה, כשהמושבניקים נושאים בעלויות הבנייה במושב מתוכנן וקיים. אם יש מישהו שם למעלה ששובר את הראש בחיפוש אחר הפתרון הזול והזמין למצוקת הדיור, ידע נא שכל מה שנדרש לעשות בנדון הוא רק לאשר תקנים לעובדים נוספים ברמ"י כדי שניתן יהיה לממש את ההחלטה הקיימת.

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד