צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

ירושת המשק החקלאי

שינוי דרמטי בדיני הורשת נחלות במושבים
ברשות מקרקעי ישראל הוחלט לשנות את נוסח הסכמי החכירה וביטלו את הנוהג שהיה קיים במשך שנות דור ובו הועברו הזכויות בנחלה לבן הזוג שנותר בחיים לאחר ת פטירת בן הזוג הראשון.קרא עוד >>
האם צוואתו של בן הזוג הראשון שנפטר אינה תקפה?
מה מעמד צוואתו של בעל זכויות בנחלה שנפטר ראשון מבין שני בני הזוג?
האם ניתן להסתמך על מה שנכתב בצוואה זו ומה זכויותיה של בת זוג שאינה רשומה כבעלת זכויות בנחלה? פסק דין חדש ותקדימי.קרא עוד >>
בית משפט העליון: יורש משק על פי צוואה עדיף!
האם בכוחה של צוואה לגבור על הוראות הסכם המשבצת או על דיני הירושה?
האם חלה על יורש בצוואה חובת פיצוי לפי סעיף 114 לחוק הירושה ליורשים על פי דין?קרא עוד >>
מינוי בן ממשיך הסותר צוואה
מה עושים כאשר הורים מינו בן ממשיך בעבר ומחליטים לערוך צוואה חדשה? האם יש להם זכות לשנות את החלטתם או שמינוי בן ממשיך הינה התחייבות בלתי חוזרת שלא ניתן לבטלה לעולם? אם גם אתם מתלבטים בואו לקבל חוות דעת ממומחים בתחום המושבים.קרא עוד >>
בית המשפט מבטל צוואות שנערכו באחרית ימיו של בעל משק חקלאי, בהיותו ניצול שואה ערירי, חולה סופני ובשל השפעה בלתי הוגנת מצד שכניו במושב אשר ניצלו את מצוקתו ומצבו הרפואי בכדי שיוריש להם את נכסיו במקום קרוביו הרחוקים.קרא עוד >>
בעלת משק חקלאי קבעה בצוואתה שהמשק החקלאי שברשותה יחולק בין בנה היחיד והמאומץ, אחותה ונהנה נוסף. הבן התנגד וטען שרק הוא מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי ולכן רק הוא אמור לרשת את כל הזכויות במשק חקלאי. בית המשפט החליט שהצוואה גוברות על הוראת הסכם המשבצת וסעיף 114 לחוק הירושה והורה על פירוק שיתוף במשק לפי הוראות הצוואה.קרא עוד >>
"מבצע סבתא" - להוריש את הנחלה לנכד אחד ולנשל את היתר
כיצד מתמודד בית משפט עם צוואה בה הסבתא מעוניינת להוריש את הנחלה ישירות לנכד שלה תוך נישול כל ילדיה מעזבונה, כאשר הצוואה עומדת לכאורה בסתירה להוראות הסכם המשבצת וחוק הירושה.קרא עוד >>
העברת זכויות בנחלה ליורש שאינו קרוב
שינוי בהחלטות רשות מקרקעי ישראל יאפשר העברת זכויות בירושה בנחלה גם למי שהינו יורש אך אינו נכלל בהגדרת "קרוב".קרא עוד >>
כיצד ניתן לערוך צוואה אשר תבטיח לשני בני הזוג, כי לאחר פטירתם, רכושם אשר צברו במהלך השנים, המשק החקלאי בו הושקע מיטב כספם, יעבור לצאצאיהם ולא לגורמים חיצוניים? האם עריכת צוואה הדדית היא הפתרון להגבלת יכולת ההורשה של הנחלה?קרא עוד >>
חשיבות עריכת צוואה לבעל נחלה
הדברים האמורים נכונים כלפי כל אדם המותיר ירושה לאחר לכתו, ונכונים שבעתיים ביחס למי שהותיר זכויות בנחלה. הוראות הירושה הנהוגות במגזר החקלאי שונות בתכלית מהוראות דיני הירושה המתייחסות למגזר העירוני.קרא עוד >>
לא אחת, שמים עצמם שופטים במקום המצווה, נכנסים לנעליו ומבקשים לערוך מעין "צדק חלוקתי" בין היורשים, למרות שבעל הזכויות במשק החקלאי כלל לא התכוון לכך, ורצונו האמיתי היה להעניק את הזכויות במשק לבן אחד בלבד.קרא עוד >>
נס חנוכה בנחלה: נחלה אחת הספיקה לשמונה יורשים!
האם נס פח השמן בחנוכה יכול להתרחש גם בין שמונה בני משפחה אחת שירשו נחלה אחת באופן בו כל האחים ייהנו ממה שהורישו להם הוריהם? האם הגעתם של בני משפחה להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט מבלי לנהל הליכים משפטיים משך שנים רבות הינה תופעה ניסית?
קרא עוד >>
אין ספק, כי אישורה של החלטה 979, משנה את המציאות הקיימת כיום בעולם המושבים, ויש בה פתרון נוסף ליכולתם של בעלי הזכויות להוריש את נכסיהם, אך יחד עם זאת, קיימת חשיבות רבה לצורך לערוך את השינויים בהתאם להוראות ולנהלים שנקבעו בהחלטה, וללא שהדברים יעמדו בסתירה להסכמים והתחייבויות מן העבר שנערכו בין בני המשפחה.קרא עוד >>
השימוש הנעשה כיום ללא הגבלת זמן בפטור מתשלום מס שבח עבור יורשים של נחלה, יוגבל לתקופה קצובה שלאחריה לא יהיה ניתן להשתמש עוד בפטור של המוריש.קרא עוד >>
האם חתימה על סעיף "אריכות ימים" או "היוותרות בחיים" אכן מקנה מעמד עודף לבעל החשבון שנותר בחיים?קרא עוד >>
השיהוי שדבק בהתנהגות האחים היורשים, משך שנים רבות בהן הסתמך הבן הממשיך על כך, כי הינו זוכה בלעדי בנחלה, כמוה כזניחת הזכות לפיצויים ודמי שימוש ואין להם לאחיו היורשים להלין, כי אם על עצמם ועל התנהגותם.קרא עוד >>
כידוע, בנקים למשכנתאות מערימים קשיים על בעלי נחלות (שהינם לווים בגיל מבוגר), ליטול הלוואת משכנתא, ובכך מונעים מבעלי הזכויות בגיל השלישי לקבל סכום כסף כנגד שיעבוד הזכויות בנחלה וקבלת ליווי מימוני למיזמים בנכס שברשותם. לעומת זאת, לקיחת המשכנתא ההפוכה, מאפשרת קבלת הלוואה לכיסוי חובות המשק, ללא צורך בעזיבת המשק או מימושו.קרא עוד >>
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד