צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

הזכויות בנחלה

במסגרת מאמר זה נעסוק בסקירת מעמדם המשפטי של בעלי נחלות במושבים במדינת ישראל, מראשית תקופת ההתיישבות ובראי החלטות מינהל מקרקעי ישראל אשר נתנו במהלך השנים, עד לקבלת החלטה 1311, ובייחודיותה של החלטה 1311, המאפשרת חתימה על הסכמי חכירה לדורות.קרא עוד >>
מה מעמדם המשפטי של הילדים בבתי המגורים בהם הינם מתגוררים בשטח המשק החקלאי? האם חלוף השנים מקנה מעמד משפטי וזכויות דיור לילדים? האם יכולים ההורים לדרוש את פינוי הבתים כשיחפצו בכך? האם רק אחד ההורים יכול לדרוש סילוק ידם של הילדים מהמשק החקלאי?קרא עוד >>
פיצול נחלה - למי זה כדאי ומה ניתן להרוויח מפיצול מגרש ומכירתו בשוק החופשי?
על היתרונות והחסרונות הכרוכים בהליך הפיצול של מגרש מתוך הנחלה בכתבה הבאה:קרא עוד >>
על מי הנטל לביטול עסקת מתנה בנחלה?
האם יש לקבל טענתה של בעלת נחלה שאינה יודעת קרוא וכתוב, כי חתימתה על יפוי כח ותצהירי מתנה לבנה, בה העבירה לו את מלוא הזכויות בנחלה, לאחר ששנים קודם לכן מינתה אותו כבן ממשיך, נעשו ללא שהבינה על מה חתמה?קרא עוד >>
גירושין של הבן  שבנה במשק החקלאי ליד הוריו
כיצד משפיעים הגירושין של הדור השני שבנו את ביתם בסמוך לבית ההורים על זכויותיהם? ומה מגיע להם מתוך הנחלה?קרא עוד >>
האפשרות לבנות יחידה שלישית בכל נחלה, ללא תנאי וללא הגבלה, אושרה כבר במסגרת החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155 (החלטה המעדכנת את החלטה 979). במרבית הנחלות משוועים ליישום ההחלטה ולאפשרות לבנות יחידת מגורים נוספת, כדי שיהיה ניתן להפרידה מתוך הנחלה, כך שבמקום 2.5 יחידות המותרות כיום לבניה, תתאפשר בנייתן של 3 יחידות מגורים.קרא עוד >>
לאחר 30 שנות נישואין גילתה בת הזוג שהמשק החקלאי לא רשום על שמה ובשל עסקיו של בעלה, הוטלו על הזכויות במשק עיקולים. כיום, הנושים מבקשים לממש את המשק ולגבות את החובות ע"י מכירת המשק. האם זכויותיה של האשה במשק למרות שאינן רשומות, מוגנות מפני הנושים?קרא עוד >>
יורשות משק חקלאי קיבלו אישור זכויות מוטעה לפיו הזכויות במשק מהוונות ובהסתמך על כך חתמו על הסכם למכירת המשק. רשות מקרקעי ישראל טענה כי הדבר נבע מטעות בהקלדה וחייבה את המוכרות בתשלום דמי הסכמה של 1.3 מיליון שקל. ביהמ"ש החליט שעל טעויות משלמים וחייב את המדינה בתשלום המס.קרא עוד >>
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים וככזה שנגמר במהלך חייהם של ההורים. בית המשפט עשוי לראות בהסכם כמתנה עתידית שתושלם רק לאחר פטירת נותני המתנה, דבר הנוגד את הוראת סעיף 8 (ב) לחוק הירושה.קרא עוד >>
גבולות הנחלות לא סומנו, בין הנחלות לא הוצבו גדרות ולא היתה חלוקה ברורה בין הנחלות. החלטות רשות מקרקעי ישראל המאפשרות לרשום את חלקת המגורים בטאבו ופעולות האגודות להסדרת הרישומים ועריכת תוכניות מדידה מסודרות לצורך רישום חלקות המגורים בלשכת רישום המקרקעין, הביאה לגל של תביעות בין חברי המושבים על מיקום הגבולות שבין הנחלות.קרא עוד >>
מה מעמדה המשפטי של מכסת ביצים בנחלה? האם היא חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולכן יש להביאה בחשבון במסגרת הפיצוי ליורשים או שהיא בעלת אופי כלכלי עצמאי וניתן להורישה בנפרד מהזכויות בנחלה ולכן אין להביא בחשבון את ערכה הכללי כחלק נוסף משווי המשק?קרא עוד >>
גולת הכותרת של פסיקת בג"ץ, ביחס להחלטה 979 ו- 1101 מעבר להחלטות הפרקטיות המאפשרות פיצולים והסדרת שימושים חורגים בנחלה, הינה ההכרה בעצם עיגון זכויות המגורים של בעלי נחלות בחלקת המגורים ומתן אפשרות לחתימה על חוזה חכירה לדורות.קרא עוד >>
בית המשפט קבע כי מינהל מקרקעי ישראל אינו חייב להסכים לרישום משכנתא על קרקע שנחכרה ממנו, אם נעשה בה שימוש חורג. זאת, משום שהשימוש החורג מהווה הפרה של תנאי ההתקשרות עם המינהל. ולכן, העדר רישום המשכנתא על הזכויות במשק לטובת הבנק, בד בבד עם השלמת העברת הזכויות ע"ש הרוכש, עלולה לחשוף את הרוכש בפני תביעה להשבת הכספים, דבר שיכול להביא בסופו של יום לביטול העסקה.קרא עוד >>
רוכשים תמימים אשר אינם מודעים לסבך הפרוצדורלי בלקיחת הלוואת משכנתא לרכישתו של משק חקלאי, מסתפקים בבדיקה פשוטה בסניף הבנק, בה נאמר להם ברוב המקרים, כי נתוניהם הפיננסיים מאפשרים להם קבלת הלוואת משכנתא, אולם בפועל, בבואם לפתוח תיק משכנתא בסניף הבנק ולאחר העברת הבקשה לאישור הנהלת הבנק, מוערמים על הרוכשים קשיים רבים, אשר אינם מאפשרים להם לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בהסכם, ולא אחת כלל לא מאושרת להם הלוואת המשכנתא, והרוכשים נאלצים להתחיל את התהליך מראשיתו בבנק אחר.קרא עוד >>
בית המשפט מגמיש את יכולתם של צדדים לתקוף חוות דעת המוגשת ע"י עד מומחה דוגמת שמאי, הגם שזה מונה ע"י בית המשפט, ולמעשה איפשר את התערבותו של בית המשפט, גם כשאין המדובר במקרים חריגים וקיצוניים, בהם פעל השמאי. למרות שעל פי הפסיקה עילות התערבות בחוות דעת מומחה שמונה על ידי ביהמ"ש מצומצמות למקרים חריגים, בהם פעל השמאי בחריגה מסמכות, שלא בהגינות, בחוסר תום לב, במרמה וכד'. קרא עוד >>
בפסיקת רשם האגודות נקבע, כי דרישתם של החברים לגילוי המסמכים, הינה למעשה, זכות יסוד בסיסית, אשר מוקנית להם במסגרת היותם חברי האגודה, הזכאים לקבל דיווח באשר לכלל הפעילות הנעשית ע"י האגודה, הן באשר לפעילותה השוטפת של האגודה והן במסגרת ניהול הליכים משפטיים המתקיימים כנגד האגודה.קרא עוד >>
יחידת המשק החקלאית במושב עובדים, כוללת חלקת אדמה בה ממוקם בית המגורים של החקלאי ומשפחתו, וכן מבני שירותים אחרים, הדרושים לעיסוקו של החקלאי בחקלאות, ובנוסף על כך קיימות זכויות נוספות הנלוות לנחלה, המוגדרות כאמצעי יצור חקלאיים - מכסות המים ומכסות היצור.קרא עוד >>
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד