צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

נוהל השגה על שומות מקרקעין - החלטה 1181

 

ביום 9.11.10, אושר הנוהל המעודכן באשר להשגה על שומות מקרקעין, נוהל זה מיישם את החלטת מועצה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל, אשר הצביעה על הצורך להפריד בין הגוף שעורך את השומות לבין הגוף שאמור לדון בהשגות ובערעורים על השומות.

מטרת הנוהל המעודכן הינה קביעתם של כללים אחידים לטיפול בעיון חוזר ובהשגות על שומות המינהל וזאת בשונה משומות שנערכו על פיצויי הפקעה, אשר אינם במסגרת הנוהל החדש שהתקבל.


ההחלטה קובעת לוחות זמנים להליכי הטיפול בבקשות לעיון חוזר על השומות ועל הליכי ההשגה על החלטות השמאי הממשלתי בבקשות אלו והשומות שנערכו על ידו.


הנוהל החדש מורכב משני הליכים:


בקשה לעיון חוזר בשומה –

הבקשה נדונה בפני שמאי באגף שומת מקרקעיןוהיא אמורה להיות מוגשת בתוך 30 יום, מיום המצאת השומה. הבקשה תלווה במסמכים אלו: הצהרת המבקש, כי ידוע לו שהבקשה אינה מוגבלת והיא עשויה לחרוג מגבולות המחלוקת, קבלה המעידה על תשלום האגרה הנדרשת, וכן כל מסמך שיוכל לתמוך בטיעוני הבקשה לרבות שומת מקרקעין שנערכה ע"י שמאי.

 

השגה על על החלטת השמאי הממשלתי –

ההשגה תידון בפני "ועדת ההשגות" אשר מורכבת משלושה חברים: יו"ר הועדה שהינו משפטן הכשיר להתמנות כשופט, השמאי הממשלתי ושמאי מכריע.

ההשגה על ההחלטה בבקשה לעיון חוזר, תוגש בכתב לועדת השגות, תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה בבקשה לעיון חוזר או בשומה המיוחדת, להשגה יש לצרף את המסמכים הבאים: קבלה המעידה על תשלום האגרה הנדרשת, וכן כל מסמך שיוכל לתמוך בטיעוני המשיג, לרבות שומת מקרקעין שנערכה ע"י שמאי.


אין ספק, כי "ההפרדה" בין שני הגופים אינה מוחלטת, אך יש בה כדי להצביע על תחילתם של שינויים מבניים בין הגוף עורך השומות, לבין הגוף הדן בההשגות ובערעורים על השמאות הנערכת ע"י מינהל מקרקעי ישראל.

 

 

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד