צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל

 

בימים אלו, יוצאת לדרכה הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, הנסמכת על החלטת מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 1185, אשר התקבלה בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת אשר הביאו לפני כשנה לשינוי חקיקתי בהוראות חוק מינהל מקרקעי ישראל שתכליתן שינוי המדיניות הקרקעית הקיימת והקמתה של רשות מקרקעין חדשה תחת מינהל מקרקעי ישראל היא "רשות מקרקעי ישראל".


בתמצית, מטרת הרפורמה היא להקל את ההליכים הבירוקרטיים של האזרח מול מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות העברת הקרקעות המוחכרות לידי בעלי הנכסים, והפיכתן לקרקע פרטית.

הרפורמה תאפשר בשלב הראשון העברת בעלות מיידית על 400,000 דונם מבעלות המינהל לחוכרים שכבר שילמו מכספם עבור רכישת מלוא הזכויות בנכסים אלו, דירות, בתים ועסקים, אשר הוקמו על אדמות מינהל מקרקעי ישראל, בעיקר בשטחים העירוניים, לבעלותם של האזרחים המחזיקים בהם.

בשלב ראשון, תינתן הבעלות למי שהינו בעל זכויות בנכס צמוד קרקע בישובי עדיפות לאומית א' ו- ב' וקו עימות, באמצעות שליחת מכתבים לזכאים לכך.

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תישלחנה לכם הודעה על הכוונה להעביר את הבעלות לידיכם ואם לא תודיעו על התנגדותכם, תועבר הבעלות על שמכם במרשם המקרקעין ללא כל תמורה. המדובר בנכסים הבאים:

 

- דירות בבנייה רוויה וצמודי קרקע במגרשים ששטחם עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

- בתים צמודי קרקע במגרש ששטחו עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

- בתים צמודי קרקע בפריפריה במגרש ששטחו עד שלושה דונם.

- נכסים עסקיים בפריפריה על מגרש ששטחו עד עשרה דונם.

- נכסי מקרקעין מהוונים למטרת מגורים או תעסוקה לגביהם נרכשו מלוא הזכויות כאשר שטח המגרש הינו עד שני דונם.


אך יהיו כאלה שיידרשו לשלם עבור קבלת הבעלות, אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה המפורטת מטה, תידרשו לשלם לפי מדרג תשלומים ובהתאם לגודלו של המגרש, על מנת לקבל בעלות בנכסים הבאים:

- חוכרים במגרשים מהוונים למטרת מגורים ששטחם מעל 280 מ"ר במרכז הארץ.

- בעלי מגרשים לתעסוקה במרכז הארץ ששטחם לא עולה על חמישה דונם.

 

חוכרים במגרשים מהוונים - בתים צמודי קרקע (עד דונם).

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, יישלחו אליכם שטרות מכר ושוברי תשלום עבור רכישת הבעלות, ולאחר שתשלמו את הסכום הנקוב בשובר, בשיעור 9% מערך הקרקע (בהתאם לשומה שתקבע ע"י שמאי מינהל מקרקעי ישראל), תוכלו לגשת באופן עצמאי ללשכות רישום המקרקעין ולרשום את הנכס על שמכם.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 280 מ"ר ועד 540 מ"ר.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 540 מ"ר עד 1,000 מ"ר.


חוכרים של נכסים במגרשים גדולים במרכז הארץ (מעל דונם ועד 16 דונם)

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תצטרכו לפנות למשרדי רשות המקרקעין ולבקש, כי תיערך לכם שומה פרטנית לנכס, במסגרתה תידרשו לשלם 31% מן הפער בין שווי זכויות של המגרש בעת הקצאתו לחוכר, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.


חוכרים של נכסים למטרות תעסוקה.

- בנכסים שגודלם עד 1,000 מ"ר, יידרש תשלום בסך 9% מערך הקרקע.

-      בנכסים שגודלם בין 1,000 מ"ר ועד 5,000 מ"ר, ידרש תשלום בסך 31% מן הפער בין שווי זכויות במועד הקצאת המגרש, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.


למעשה, ברגע שתתאפשר לחוכרים לקבל בעלות על נכסיהם, ללא כל התערבות מצד מינהל מקרקעי ישראל (אשר היה צד לכל הליך והליך שנעשה בנכסים), לחוכרים לא תהא עוד תלות וצורך בקבלת הסכמת המינהל בעת ביצוע שינויים בנכסים ובכל הקשור להמשך אחזקת הנכסים ודרך ניהולם.

חשוב לזכור, כי למרות העברת הבעלות בנכסים לידיים פרטיות, אין הדבר פוטר או מייתר את החובה לקבלת היתרים מאת וועדות התכנון והבניה בכל הקשור לביצוע שינוי בנכסים.


כך, חוכרים אשר בנו ללא היתרי בניה ואשר פעלו בנכסים בניגוד להוראות הסכמי החכירה, לא יוכלו להנות מפירות הרפורמה, ויהא עליהם להסדיר תחילה את החריגות והמגבלות הקיימות בנכסים.


לאור העובדה, כי הרפורמה מתייחסת רק לחוכרים בחכירה מהוונת, לכן היא אינה חלה על נכסים במגזר החקלאי, והיא לא תחול בשלב זה על חוכרים של קרקע בייעוד חקלאי, על נחלות במושבים ו
משקי עזר, למעט מגרשים שעברו הליך פיצול מתוך הנחלה, ומשקי עזר שהוונו בהתאם להחלטה 1178, וזאת עד למתן החלטת בג"ץ בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל, החלטה 979, הדנה בעיגון זכוויותיהם של החקלאים באדמות המוחזקות על ידם.

 

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד