צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1155

החלטה המעדכנת את החלטה 979

 

מס' החלטה:  

 

1155 

 

תאריך:  

 

6.7.08 

 

הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם 

  מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית 

 

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") בישיבתה מיום ג' בתמוז תשס"ח (6 ביולי 2008)  לעדכן את החלטת מועצה 979, ולהחיל את ההנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית על התשלומים  המשתלמים לפיה, למעט על תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%,  כלהלן: 

 

1.         כללי: 

 

1.1        החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החקלאים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חקלאי או אגודה חקלאית אשר יבחרו להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול המינהל בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה.  

1.2       עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו (להלן: "ההסדר") הינו וולונטרי ויוכל להיעשות אך ורק בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בה.  

1.3       חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל חוכרי קרקע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו. 

1.4               על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  

 

לקריאת ההחלטה באתר רמ"י

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד