צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

דמי הסכמה בנחלה

 

מקור החיוב בתשלום דמי הסכמה

 

העברת זכויות בנחלה מותנית בקבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל. הסכמה זו נתנת בין היתר בכפוף לתשלום דמי הסכמה.

מכיוון שזכויות בעל הנחלה אינן מהוונות, התנתה רשות מקרקעי ישראל את הסכמה להעברת הזכויות בתשלום דמי הסכמה שמהווים כשליש מעליית ערך הנחלה.

 

למעשה, תשלום דמי ההסכמה אמור לשקף את הרווח אותו צבר בעל הזכויות בנחלה - החוכר או בר הרשות, בעקבות עליית ערך רכיב הקרקע של הנחלה.

 

כאשר נערך חישוב דמי הסכמה ע"י רשות מקרקעי ישראל (חישוב מורכב המבוסס על מס' פרמטרים ומורכב מטבלאות ונוסחאות המצויות בידי המינהל ואינן מפורסמות לכלל הציבור), מנוכים מהתמורה שהתקבלה ממכירת הנחלה, השקעותיו של החוכר ו/או בר הרשות בקרקע ונלקחים בחשבון גודל הנחלה, הגידולים החקלאיים והמבנים.


לאחר הניכוי, על המוכר לשלם 1/3 בתוספת מע"מ ודמי הסכמה בשיעור 2% מהערך היסודי מזערי כפי שנקבע ע"י המינהל מעת לעת.

 

חשוב לדעת, כי ניתן לבקש להכיר בתשלום דמי ההסכמה ששולמו בגין מכירת הנחלה, לצורך חישוב מס שבח החל על המוכר במכירת נחלה.

 

תשלום דמי ההסכמה הינו התשלום העיקרי והמשמעותי ביותר החל על בעל הזכויות בנחלה כתוצאה מביצוע עסקת מכר הנחלה.

 

לאור העובדה, כי חישוב דמי ההסכמה הינו מורכב ומבוסס על טבלאות ורכיבים רבים ועל עריכת שמאות לכלל הרכיבים המרכיבים את הנחלה, אין די בנסיון להגיש שומה נגדית או לערער על ממצאי השמאי, על מנת להביא להפחתה בתשלום המס ונדרשת הכנה ותכנון נכון ומקצועי של המכירה, קודם לביצוע העסקה.

 

כיום לאחר הפיכת דמי ההסכמה לדמי רכישה נותר חיוב תשלום דמי ההסכמה רק על השטחים החקלאיים בלבד


הנחות ופטורים מתשלום דמי הסכמה

 

על תשלום דמי הסכמה ניתנים פטורים והנחות, חשוב לדעת כי כאשר ניתן פטור לאחד מבני הזוג יחול הפטור גם על חלקו של בן הזוג השני ובכלל זה גם ידועים בציבור.

 

  • חוכר שהינו מעל גיל 65 וחוכרת שהינה מעל גיל 60 יהיו זכאים להנחה בשיעור של 50% עד לגובה תקרת הפטור.
  • נכה בעל 80% נכות המקבל קצבאות יהיה פטור מתשלום עד לגובה תקרת הפטור.
  • העברת זכויות לקרוב - בעת העברת זכויות בנחלה לקרוב, לא תהיה העברת הזכויות חייבת במועד ההעברה בתשלום דמי הסכמה.
עבור לתוכן העמוד