צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

אגודה שיתופית

בית משפט העליון: חריגות בניה בנחלה ניתן להכשיר בדיעבד
האם מותר לאגודה שיתופית או לוועדה המקומית לתכנון ובניה להעניש עברייני בניה שהקימו מבנים ללא היתר ולחייבם בהריסתם המבנים שבנו ללא היתר למרות שניתן להגיש תוכניות ולהכשיר בדיעבד את הבניה?קרא עוד >>
מגרש בהרחבה לנשואים בלבד?
מה כוחה וסמכותה של ועדת הקבלה במושב והאם הטיעון על היותו של המועמד להקצאת מגרש בהרחבה "רווק" מספיק משכנע כדי לפסול את מועמדותו ?קרא עוד >>
מעמדם של בעלי נחלות שאינם חברי אגודה - פסק דין מושב שזור
האם בעל נחלה מחויב להיות חבר אגודה? ואיך מתייחסים למי שמחזי בנחלה והאגודה מסרבת לקבלו? פסק דין של בית המשפט העליון בעניין אגודת מושב שזור מנסה לעשות סדר במונחים הקיימים באגודות שיתופיות.קרא עוד >>
מועמדים לחברות באגודה הגישו תביעת לשון הרע כנגד מזכיר האגודה על כך שבשל פרסומים שהופצו על ידו לפני קיומה של אסיפת חברים שדנה בקבלתם לחברות, נפגע שמם הטוב והם נאלצו לעזוב את המושב.קרא עוד >>
תפקידיו וסמכויותיו של רשם האגודות השיתופיות בישראל, ערעור על החלטות רשם האגודות ומינוי בורר בסכסוך בין האגודה לחבריה.קרא עוד >>
רשם האגודות השיתופיות קבע כי אין בסמכות ועד ההנהלה באגודה שיתופית לקבל החלטה בדבר חברות באגודה, וכל שביכולתו לעשות זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית על קבלת מועמדותו לחברות באגודה.קרא עוד >>
בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.קרא עוד >>
העדר קיומו של הסכם משבצת תקף, אינו עוד עניין פרוצדורלי, שולי, המסתכם ביחסים שבין האגודה למינהל מקרקעי ישראל, כי אם בעל השלכות על עצם מעמדה המשפטי וזכויותיה של האגודה. העדר קיומו של הסכם משבצת תקף בין הצדדים, מרע את מצבה של האגודה, ויכולתה להסתמך על הסכמי העבר להוכחת זכויותיה הקניניות בשטח שבחזקתה.קרא עוד >>
בפסיקת רשם האגודות נקבע, כי דרישתם של החברים לגילוי המסמכים, הינה למעשה, זכות יסוד בסיסית, אשר מוקנית להם במסגרת היותם חברי האגודה, הזכאים לקבל דיווח באשר לכלל הפעילות הנעשית ע"י האגודה, הן באשר לפעילותה השוטפת של האגודה והן במסגרת ניהול הליכים משפטיים המתקיימים כנגד האגודה.
קרא עוד >>
הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא, כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון. ניסיונן של אגודות לקבוע בתקנון דרישת גיל מקסימלי כתנאי לקבלה, או ניסיון לחייב את המועמד להיות נשוי, נפסלו בעבר ע"י בית המשפט ונקבע, כי תנאים אלו אינם רלבנטיים לצורך בדיקת התאמת המועמד להתקבל לחברות.

קרא עוד >>
גם כאשר חבר אגודה אינו מתגורר במושב או בכפר, אין הוא מאבד באורח אוטומטי את חברותו באגודה, על אחת כמה וכמה, כאשר החברים ממשיכים להתגורר באגודה. זאת ועוד, גם אם היו מתקיימים התנאים המצדיקים את פקיעת חברותם של המשיבים באגודה, הרי על האגודה היה לקיים דיון שבו יתאפשר לחברים לטעון את טענותיהם ולקבל החלטה בהתאם.
קרא עוד >>
לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב עסקינן אשר הביע את רצונו בכתב, לפרוש מחברותו בתנובה ואף פדה את כל מניותיו. אילו היה המושב מעוניין לחדש את חברותו היה עליו לפעול בהתאם לתקנון, להגיש על כך בקשה בכתב ולהציע להשיב את ערך פדיון מניותיו .
קרא עוד >>
פעולת ועד האגודה נעשתה מתוך ניגוד עניינים לקידום הקצאת נחלות פנויות במושב לבני משפחה של חברי הוועד ולמי שחברי הוועד חפצים ביקרו, תוך הפרה של הוראות הדין והתקנון באשר להליך קבלת חברים לאגודה והקצאת הנחלות בה, במטרה ברורה למנוע ממעוניינים אחרים להתקבל לאגודה, ולהתמודד על נחלות אלו. ההחלטות באשר לקבלת המועמדים התקבלו ע"י הוועד ולא ע"י האסיפה הכללית שהנה הרשות העליונה באגודה ובפניה צריכים להיות מובאים הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה.קרא עוד >>
במערכת החוקים במדינת ישראל, קיימים מס' חוקים השוללים או מונעים מאדם אשר הורשע בעבירה הנושאת עימה קלון את האפשרות לכהן במשרה ציבורית, אך מה הדין כאשר בית המשפט אינו מציין באופן מפורש במסגרת פסק הדין, כי המדובר בעבירות שיש עימן קלון? האם גם אז ימנעו מהמורשע לשמש בתפקידים ציבוריים?
קרא עוד >>
סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד